komma till tals med ngn

Vad betyder komma till tals med ngn?

Det betyder: få tillfälle att tala med ngn

Grundformen: komma

Fler idiom som innehåller samma grundform (komma)

Se listan på alla idiomer här!