låt oss (göra så)!

Vad betyder låt oss (göra så)!?

Det betyder: jag föreslår (att vi gör så) (en sorts uppmaning som innefattar talaren)

Grundformen: låta

Fler idiom som innehåller samma grundform (låta)

Se listan på alla idiomer här!