man skall inte döma hunden efter håren

Vad betyder man skall inte döma hunden efter håren?

Det kan ha flera betydelser:
  1. man skall inte bedöma ngn/ngt enbart på grundval av yttre egenskaper
  2. (man skall inte bara) bedöma ngn efter de ytliga egenskaperna

Grundformen: hund

Fler idiom som innehåller samma grundform (hund)

Se listan på alla idiomer här!