naturliga fiender

Vad betyder naturliga fiender?

Det betyder: fiender enligt naturens lagar

Grundformen: naturlig

Fler idiom som innehåller samma grundform (naturlig)

Se listan på alla idiomer här!