raka rör

Vad betyder raka rör?

Det betyder: direkt kontakt eller information (utan mellanled el. omvägar, mellan parter o. d.; äv. om klarspråk, uppriktighet e. d.)

Grundformen: rör

Fler idiom som innehåller samma grundform (rör)

Se listan på alla idiomer här!