resa vapen

Vad betyder resa vapen?

Det betyder: göra sig beredd att använda vapen

Grundformen: resa

Fler idiom som innehåller samma grundform (resa)

Se listan på alla idiomer här!