sätta sig på sina höga hästar

Vad betyder sätta sig på sina höga hästar?

Det betyder: uppträda överlägset och nedlåtande

Grundformen: häst

Fler idiom som innehåller samma grundform (häst)

Se listan på alla idiomer här!