skära pipor i vassen

Vad betyder skära pipor i vassen?

Det kan ha flera betydelser:
  1. utnyttja ett lägligt tillfälle för att skaffa sig fördelar
  2. utnyttja ett lägligt tillfälle

Grundformen: pipa

Fler idiom som innehåller samma grundform (pipa)

Se listan på alla idiomer här!