stå på tå för ngn

Vad betyder stå på tå för ngn?

Det betyder: passa upp eller fjäska för ngn

Grundformen:

Fler idiom som innehåller samma grundform (tå)

Se listan på alla idiomer här!