ta fasta på (ngt)

Vad betyder ta fasta på (ngt)?

Det kan ha flera betydelser:
  1. ta (ngt) som sin utgångspunkt
  2. bestämt räkna med (ngt) såsom ett faktum

Grundformen: fasta

Fler idiom som innehåller samma grundform (fasta)

Se listan på alla idiomer här!