utdriva djävulen med Beelsebub

Vad betyder utdriva djävulen med Beelsebub?

Det betyder: avhjälpa ett ont med något ännu värre

Grundformen: djävul

Fler idiom som innehåller samma grundform (djävul)

Se listan på alla idiomer här!