vara en skugga av sitt forna jag

Vad betyder vara en skugga av sitt forna jag?

Det betyder: i viktiga avseenden vara mycket sämre än förut

Grundformen: skugga

Fler idiom som innehåller samma grundform (skugga)

Se listan på alla idiomer här!