Värmepumpordlista

En samling av förkortningar och ord som används inom värmepumpar och uppvärmning/kylning. Här förklarar vi bland annat COP/SCOP-värde, SEER-värde och mycket mer.

Läs mer »

Solcellguiden – Ordlista

Ord och termer som kommer väl till pass när man ska snöa in bland solceller och solpaneler. Förkortningar och förklaringar av de vanligaste termerna du kommer i kontakt med inom solenergibranschen.

Läs mer »

IT-ord

Uppslagsverk som används inom it-branschen. Bakom ordlistan står IDG/Computer Sweden.

Läs mer »

Dataord Avmystifierade

Förklaringar av ett 50-tal datorrelaterade ord som datoranvändare ofta stöter på.

Läs mer »

Svenska Datatermgruppen

Svenska datatermgruppen är en brett sammansatt grupp som ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska.

Läs mer »

Svenska Hackademins Ordlista

Över 380 termer som hackare (skickliga programmerare, ej datorbrottslingar) brukar använda.

Läs mer »

Liten Ljusordlista

En lista som förklarar ljustermer. OBS! Länk till PDF.

Läs mer »

Mobiltelefoni – Terminologi

Här finner du förklaringar på förkortningar som; SMS, GSM, 3G, WAP, UMTS, DECT och mycker mer.

Läs mer »

Digitalfoto ordlista

Ordlista med förklaring av termer och ord som du ofta kommer i kontakt med vid framkallning av digitala bilder, så kallad digitalfotoframkallning.

Läs mer »