Vad betyder Eklektisk? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

eklektisk


Vad betyder Eklektisk?

eklektisk adjektiv
 1. som (ofta utan originalitet el. självständighet) väljer bland, består av el. rör sig med existerande uppfattningar, motiv, idéer, förebil­der o.d. utan att ge dem personlig prägel
 2. Nordisk Familjebok, bd. 7, 1907: "eklekticism (av gr. eklégein, utvälja) kallas inom vetenskapen, särskildt inom filosofien, den metod, som kännetecknas deraf, att man i sin egen åsikt sammanför beståndsdelar ur föregående åsikter. Termen användes vanligen i klandrande bemärkelse och är såsom sådan berättigad, om eklektikern saknar förmåga att af de från olika håll komna delarna bilda något nytt med verklig inre enhet. På de sköna konsternas område betcknas som eklektiker alla bildande konstnärer, tondiktare eller skalder, som icke ega någon kraftig egenart eller icke ansluta sig till en bestämd konstriktning, utan sträfva efter att förena olika företrädares stilar."
 3. Svenska Akademiens Ordlistas nionde upplaga refererar till eklekticism medan den tolfte förklarar ordet enligt ovan.
 4. Eklektiska teori om internationell produktion (av John Dunnings) (eclectic theory of international production). (Observera att hos Dunning så används inte eklektisk i någon värderande bemärkelse.)
Snabblänkar

Besläktade ord till Eklektisk

Eklektisk på engelska

Synonymer till Eklektisk

   Hittade inga synonymer till Eklektisk...

  För fler synonymer se synonymer till Eklektisk

  Korsordsledtrådar & korsordssvar

  Ibland kan korsordsfrågor och korsordssvar ge lite ledtrådar till hur man på ett annorlunda eller litet underfundigt sätt kan beskriva ett ord. Tyvärr så har vi inte hittat några för ordet Eklektisk ännu.

  Exempelmeningar som innehåller Eklektisk

  Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

  • Det är på så vis en eklektisk insamlingsmetod med många detaljer som fogas samman.
  • Den dialektiska konstruktionen bygger med andra ord på en eklektisk process.
  • Dahlman har valt en mycket eklektisk lösning med musiker på scenen som under första akten inte har så mycket att göra.
  • Detta leder i sin tur till ett ökat groove med mindre eklektisk stilblandning och mer renodlat uttryck.
  • Den dialektiska konstruktionen bygger med andra ord på en eklektisk process.
  • Som alternativ till ett renodlat groove kan en eklektisk stilblandning också skapas.
  • Den dialektiska konstruktionen bygger med andra ord på en eklektisk process.
  • Det är en eklektisk rörelse som har inkorporerat element från hinduismen och kristendomen i sin doktrin.