analytiska språk

Vad betyder analytiska språk?

Det betyder: språk där ordens inbördes förhållande anges med fristående ord eller bestämd ordföljd (och inte genom ordböjning)

Grundformen: analytisk

Fler idiom som innehåller samma grundform (analytisk)

Se listan på alla idiomer här!