Vad betyder analytisk? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

analytisk


Vad betyder analytisk?

analytisk adjektiv
  1. som är grundad på analys
Snabblänkar

Besläktade ord till analytisk

Analytisk på engelska

Synonymer till analytisk

För fler synonymer se synonymer till analytisk

Korsordsledtrådar & korsordssvar

Ibland kan korsordsfrågor och korsordssvar ge lite ledtrådar till hur man på ett annorlunda eller litet underfundigt sätt kan beskriva ett ord. Tyvärr så har vi inte hittat några för ordet analytisk ännu.

Exempelmeningar som innehåller analytisk

Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

  • Analytisk, bra på att lyssna och väga av olika synpunkter.
  • För en mer analytisk genomgång, se Johansson ( 1995 ).
  • Man kan på analytisk väg beskriva det samhälle som impliceras utifrån Lalehs marxistiska, eller marxistiskt influerade, position.
  • Analytisk enhet Den analytiska enheten i undersökningen är handledarens kommentarer och instruktioner till studenten.
  • Denna undersökning är emellertid mer deskriptiv 23 än analytisk och framstår inte som helt systematisk.
  • Det ger även analytisk ärlighet, 190 enligt Miles och Huberman.
  • I min undersökning av sprätthöksfiguren kommer jag att begagna mig av dikotomin dygd kontra last som en analytisk tankefigur.
  • En analytisk vinst var å andra sidan att jag tvingades tänka till en extra gång när jag skrev om verksamheten på svenska.
  • f ) Analytisk uppsatsskrivning Steget från analytisk snabbläsning till analytisk uppsatsskrivning behöver inte vara så långt.

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du vår användning av cookies. Mer information