Vad betyder analytisk? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

analytisk


Vad betyder analytisk?

analytisk adjektiv
  1. som är grundad på analys
Snabblänkar

Besläktade ord till analytisk

Analytisk på engelska

Synonymer till analytisk

För fler synonymer se synonymer till analytisk

Korsordsledtrådar & korsordssvar

Ibland kan korsordsfrågor och korsordssvar ge lite ledtrådar till hur man på ett annorlunda eller litet underfundigt sätt kan beskriva ett ord. Tyvärr så har vi inte hittat några för ordet analytisk ännu.

Exempelmeningar som innehåller analytisk

Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

  • Lokalpolitik är en analytisk term för maktutövande på kommunal nivå.
  • Därpå vände sig fadern till Allan Guggenbühl, analytisk psykoterapeut i Zürich och specialist på ungdomsvåld.
  • Figur 8.2 Analytisk modell med agentresultat RamarFörutsättningarSkolaLäraresocialisationsagent ….
  • Modellen verkar på en analytisk nivå och inte på en prak- tisk nivå.
  • En viktig analytisk utgångspunkt är istället öppenhet för variation inom respektive gruppering.