göra skäl för sitt namn

Vad betyder göra skäl för sitt namn?

Det betyder: vara värd att kallas ngt (berömmande)

Grundformen: namn

Fler idiom som innehåller samma grundform (namn)

Se listan på alla idiomer här!