Vad betyder namn? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

namn

uttal: [ nam:n ]

(namnet, namn, namnen)


Vad betyder namn?

namn substantiv
 1. det som något kallas, beteckning
namn
 1. ett ord som används för att utpeka en specifik person, föremål eller annan företeelse; det någon eller något heter
 2. persons eller organisations rykte
Snabblänkar

Synonymer till namn

För fler synonymer se synonymer till namn

Ordets historia/ursprung

namn = fornsvenska - fornisländska nafn, danska navn;(liksom vatten eller björn, örn osv.)från synkoperande kasus av en /i-stam(jämför t. ex. gotiska språket plur. nämna) i gotiska språket nämdn. (det urspr, könet), fsax., fht)7. namom. (ty. name), ägs. nama (engelska name),av urindoeuropeiska *(o)nomen- i latin nömen (varavsv. n omen), grekiska ö norna (j fr a no ny m,o 11 o matopoetisk, pseudonym,synonym), sanskrit näman-; medavlju-dande motsvarigheter i övrigaspråkfamiljer, t. ex. fornslaviska ime (av *mien-, av*innien, av urindoeuropeiska *n-men-). Enl. H.Petersson Heterokl. södra 167 böra de växlandeformerna förklaras ur ett heteroklitisktparadigm urindoeuropeiska nom. *nöm, *nom genit.*nemnés, *nmnés. - Ordet hör icke.,såsom ofta antagits, till urindoeuropeiska gno-, känna(se d. o.): latin cognömen osv. beror välpå sammanblandning med ett *gnomen== grekiska gnoma n., kännetecken. - Jfrnamne, nämligen.

Ordets historia kommer från Svensk etymologisk ordbok, Elof Hellquist (1922)

Exempelmeningar som innehåller namn

Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

 • Och hon kallade honom vid namn, precis som om - ja, precis som om det hade varit alldeles bestämt emellan dem.
 • Presidenten i hovrätten för övre Norrland i Umeå, Carl-Ivar Skarstedt, är också ett namn som nämnts i förhandlingarna.
 • I " Grå huset " fick jag veta att jag var underställd majoren Carl Petersén, ett namn som ingenting sa mig.
 • De hade så vackra namn, tyckte båda två, ametist och topas, rosenkvarts och krysolit.
 • Nio eponymer är knutna till hans namn.
 • Ett annat namn som nämns av Trump som en väldigt bra kandidat är Barbara Lagoa.
 • Någon registrering antingen i form av en provisorisk nomenklatur eller som ett permanent namn.
 • Namn och nytt, sidan 25 Fulla hus för Europe Joey Tempest och Europe har turnerat i USA drygt en månad.
 • – Han kommer säkert att vara ett samlande namn för partiet.
 • I stället kretsar serien kring hans son Aaron Foley som gör allt för att ta sig ur sin fars skugga och skapa sig ett eget namn.
 • Vanligtvis definieras några NGM i en rapport genom sina namn medan andra NGM definieras på t.ex. en särskild sida med definitioner.
 • Så skrev hon sakta sitt eget namn under syster Hildes :
 • Du har fått ditt namn av att du är oerhört trendkänslig, påpekar jag.
 • Clas kommer inte ihåg elevernas namn, ochtittar i sina papper vad de heter, men blandar ihop namnen.