lycka till!

Vad betyder lycka till!?

Det betyder: må det gå bra för dig/er!

Grundformen: lycka

Fler idiom som innehåller samma grundform (lycka)

Se listan på alla idiomer här!