Vad betyder lycka? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

lycka

uttal: [ ²l'yk:a ]

(lyckan)


Vad betyder lycka?

lycka substantiv
  1. tur, framgång
lycka
  1. (känslor) känsla av att må mycket bra; stor upplevelse av välbefinnande trots ogynnsamma yttre omständigheter; som känner lycka; känsla av att vara lycklig; (i fornnordisk folklore) övernaturlig kraft som garanterade en persons goda framtid
  2. tur
  3. ögla, slinga
  4. undanmanöver då jagat djur gör en ögleliknande sväng tillbaks i sina egna spår och sedan avviker kraftigt åt ett nytt håll
  5. inhägnad åker eller äng
  6. (dialektalt) maska
Snabblänkar

Synonymer till lycka

För fler synonymer se synonymer till lycka

Ordets historia/ursprung

lycka, ögla, fornsvenska lykkia detsamma = isl.lykkja, böjning, ögla o. d., danska I0kke(-y-), snara, ögla, av urgermanska *lukjön, tillgerm. roten luk, böja, i lock 1; jämförlycka 4. Då denna rot väl är [-densamma-] {+den-samma+) som luk, sluta, är ordet formelltidentiskt med lycka 2 o. med nyhögtiska lucke= fornhögtyska luccha (se lucka 2), utan attdock därför bildningssättet behöveröverensstämma.

Ordets historia kommer från Svensk etymologisk ordbok, Elof Hellquist (1922)

Korsordsledtrådar & korsordssvar

Korsordsledtrådar där svaret varit eller innehållt lycka

Korsordsledtrådar där ledtråden innehåller lycka

Exempelmeningar som innehåller lycka

Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

  • Dessa definitioner är lycka som affektivt välbefinnande och lycka som livstill- fredsställelse.
  • Att använda lycka som synonymt med affektivt välbe- finnande innebär även att motsatsen till lycka ,.olycka., ryms i definitio- nen.