(ngns) förlängda arm

Vad betyder (ngns) förlängda arm?

Det betyder: (ngns) ombud eller medhjälpare

Grundformen: arm

Fler idiom som innehåller samma grundform (arm)

Se listan på alla idiomer här!