(ta emot ngn) med öppna armar

Vad betyder (ta emot ngn) med öppna armar?

Det betyder: (ta emot ngn) mycket hjärtligt

Grundformen: arm

Fler idiom som innehåller samma grundform (arm)

Se listan på alla idiomer här!