Vad betyder ambition? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

ambition

uttal: [ ambisj'o:n ]

(ambitionen, ambitioner)


Vad betyder ambition?

ambition substantiv
 1. stark önskan (att lyckas)
 2. (någons) mål (med något); det någon arbetar för att uppnå
 3. någons drivkraft, det som gör att någon orkar och vill fortsätta (arbeta) med något
 4. det att vara ambitiös
exempel:
 • det är min ambition att göra ett bra lexikon
 • ha konstnärliga ambitioner
Snabblänkar

Sammansättningar

 • ambitions|nivå

Besläktade ord till ambition

Ambition på engelska

Synonymer till ambition

För fler synonymer se synonymer till ambition

Ordets historia/ursprung

ambition, 1654, av franska =, av lat.ambitio (genit. -ōnis), till ambīre,eftersträva (tjänster o. d.), gå omkring, avamb-, omkring, o. īre, gå (se t. ex. ed 1).

Ordets historia kommer från Svensk etymologisk ordbok, Elof Hellquist (1922)

Korsordsledtrådar & korsordssvar

Korsordsledtrådar där svaret varit eller innehållt ambition

Korsordsledtrådar där ledtråden innehåller ambition

Exempelmeningar som innehåller ambition

Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

 • Jag menar att Daphne Hampson har en ambition att upplösa dikotomier och Rita Nakashima Brock en ambition att förbinda dikotomier.
 • Min ambition var att förstå och förklara förändringen och sökte en bak- grund i dess historia.
 • När flera grupper arbetar parallellt kan en ambition vara att alla, någon gång, åtminstone skall delta i någon grupp.
 • Min ambition är att, i denna avhandling, försöka bidra med lösningar för denna balansering.
 • Min ambition är att försöka åtgärda något av denna brist.
 • ( 2006 ) Hög ambition bland fastighetsbolagen men resultatredovisningen varierar.
 • ( 1 ) Sedan år 2003 har koncernledningens ambition varit att skapa ett Saab.