Ordbok: 'ampra'

Hittade följande förklaring(ar) till vad ampra betyder: