Vad betyder dom? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

dom

uttal: [ dom: ]

(domen, domar)


Vad betyder dom?

dom
  dom
  1. (91-7222-016-3)
  2. (bibelboksförkortningar) förkortning för domarboken
  3. variant av (talspråk) vardaglig och talspråklig de; bestämd artikel plural
  Snabblänkar

  Synonymer till dom

  För fler synonymer se synonymer till dom

  Ordets historia/ursprung

  dom, stor kyrka = nyhögtiska dom osv.,efter franska dôme, från italienska domo (duomo);väl egentl. efter latin domus dei, gudshus,o. åtminstone i domkyrka, domherreosv. (med Kretschmer KZ 39: 545 f.)egentl.: kyrka, vars präster bilda ettdomkapitel (collegium canonicum), efterden byggnad, domus ecclesiæ eller domusepiscopalis, där domkapitletsmedlemmar bodde; till latin domus, hus. —Dom- (med slutet o- ljud) i domkyrka(fsv. domkirkia), domherre osv., avfsv. dōm-, jämte fornisländska dóm av medellågtyska (1200 - 1500) dôm-,motsv. fornhögtyska tuom, gammalt lån frånlat. domus, hus (se dam, timmer),med ŏ > urgermanska -ō-. Jfr katedral. —Domedag, fornsvenska dōmadagher osv.; sed.o. — Domherre (fågelnamn), se d.o.-Domkapitel, mostsvarande fornsvenska kapitel; såkallat på grund av biskop Krodegangs avMetz bestämmelse (o. 760), attledamöterna (canonici, kanikerna) vid sinasammankomster skulle bl. a. läsa o. behandlaett kapitel av bibeln.

  Ordets historia kommer från Svensk etymologisk ordbok, Elof Hellquist (1922)

  Exempelmeningar som innehåller dom

  Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

  • Människorna var under sju år eller över sextiåtta år och gjorde så gott dom kunde.
  • Människor med hjärtfel ser ibland ut som om dom log inåtvänt välmående och det gör ibland också människor med magsmärtor.
  • Jag såg när dom tog en kamera vid fjorton.
  • I sak har dom väl inte gjort något fel.
  • Hon skulle kanske aldrig få se dom igen.
  • å sen vänjer man sej kanske I exempel ( 14 ) föreslår Lars-Gunnar Andersson kanske man lägger märke till dom här ( dvs.
  • " En massa ligister och ingen som läser lusen av dom längre så att dom begriper vad det är frågan om !
  • Dom frågar sina föräldrar om dom får, och sen ringer dom hit och talar om det.
  • Mannen avskedades från sin anställning efter tingsrättens dom.
  • Dom där stora, grå djuren kallas elefanter, säger Turbin.
  • Ville dom ha något att äta ?
  • Nu måste vi söka dom dåliga.
  • tar dom fast dom inte är mogen