Vad betyder elektron? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

elektron

uttal: [ elektr'å:n ]

(elektronen, elektroner)


Vad betyder elektron?

elektron substantiv
 1. elektriskt laddad partikel som rör sig runt atomkärnan
 2. fysik negativt laddad elementarpartikel (lepton) som ingår i atomen
 3. legeringar annat namn för elektrum
Snabblänkar

Sammansättningar

 • elektron|ugn

Besläktade ord till elektron

Elektron på engelska

Synonymer till elektron

   Hittade inga synonymer till elektron...

  För fler synonymer se synonymer till elektron

  Korsordsledtrådar & korsordssvar

  Korsordsledtrådar där ledtråden innehåller elektron

  Exempelmeningar som innehåller elektron

  Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

  • Försöken föll väl ut och under namnet Chemische Fabrik Elektron uppfördes en fullskalig klor-alkalifabrik 1892.
  • Också en elektron lämnar kärnan.
  • När en elektron och en positron kolliderar förintas de och deras rörelseenergi omvandlas till massa.
  • I några få fall omvandlade antiprotonerna en liten del av sin energi till ett partikelpar - en elektron med dess antipartikel, positronen.
  • Ta en elektron.
  • Varje injicerad elektron ger där upphov till en utsänd foton.
  • Varje molekyl innehåller två atomer, som var och en består av en proton och en elektron.
  • En elektron-neutrinom kan under sin färd från solen bli en myon-neutrino och därmed undgå att bli fångad i nuvarande detektorer.
  • Det ena ämnet avger en elektron, som är negativt laddad, och det andra tar emot den utan att kemiska bindningar bryts.
  • Sedan 1925 utgjorde IG Fabren en trust av de största tyska kemiindustrierna, däribland BASF, Hoechst, Bayer, AGFA och Griesheim Elektron.
  • Vad experiment har upplyst oss om är att elektron-neutrinon väger på sin höjd en hundratusendel av vad en elektron gör.
  • Varje infångad neutrino omvandlas då till en elektron samtidigt som en neutron i strålmålet omvandlas till en proton.
  • En boll, liksom en elektron, kan endast hoppa mellan de olika stegen, vilket betyder att energinivåer mellan stegen inte är tillåtna.
  • Då får vi en neutrino av typen " elektron-neutrino ".
  • En sådan reaktion kan enkelt skrivas som G + M -- G+ + M- där en elektron flyttas från givarämnet G till mottagarämnet M.