Vad betyder förmyndare? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

förmyndare

uttal: [ ²f'örmyn:dare el. förm'yn:dare ]

(förmyndaren, förmyndare, förmyndarna)


Vad betyder förmyndare?

förmyndare substantiv
  1. person som är utsedd att sköta ekonomin etc för en omyndig person
För barn under 18 år är föräldrarna förmyndare.| Snabblänkar

Besläktade ord till förmyndare

Förmyndare på engelska

Synonymer till förmyndare

För fler synonymer se synonymer till förmyndare

Ordets historia/ursprung

förmyndare, fornsvenska förmyndare, frånmlty. vormunder, jämte vormunde, ty.vormund till fornsaxiska mund = fornhögtyska muntf., besk3Tdd, som man brukat föra tillfsax., ägs., isl., fornsvenska mund, fornhögtyska munt f.,hand (jämför under löga), varur denöverförda symboliska betyd.: skydd; mensom enl. Osthoff (se IF Anz. 15: 104)snarare hör till gotiska språket mundon, betrakta,vakta sig för (med samma betyd.-historiasom latin tutor: tueri, egentl.: betrakta,engelska guardian, förmyndare, franska gardien,beskyddare: gärder, från nyhögtiska warten,egentl.: skåda); dock knappast, medOsthoff, besläktat med grekiska mdntis, siare.- Got. mundon är etymologisktidentiskt med fornisländska munda, sikta, styra motett visst mål; väl förutsättande ett ie.sbst. *mndhä, uppmärksamhet; besl.ined grekiska manthdnö, blir uppmärksampå, jämför sanskrit medhå, vishet (av*mndh-dhä, Brugman IF 18: 434); till urindoeuropeiska mendh,en utvidgning med -dh (som enl.somliga hör till roten dlie, sätta, lägga, idåd osv.) av men, tänka osv., i minne.Hit hör även fornsvenska munder m., vissttids- eller rumsmått, fornisländska mund n., tid,tidpunkt, samt kanske också fsv.munder, fornisländska mundr, gåva av brudgum tillbrudens giftoman (se Olson Appell, sbst.s. 328); jämför osmundsjärn. - Fsv., isl.(osv.) mund, hand, är besläktat med lat.manus ds., men även 'makt, våld'. - Jfrmyndig, myndling, munter, mån.

Ordets historia kommer från Svensk etymologisk ordbok, Elof Hellquist (1922)

Korsordsledtrådar & korsordssvar

Ibland kan korsordsfrågor och korsordssvar ge lite ledtrådar till hur man på ett annorlunda eller litet underfundigt sätt kan beskriva ett ord. Tyvärr så har vi inte hittat några för ordet förmyndare ännu.

Exempelmeningar som innehåller förmyndare

Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

  • Om du inte är myndig ska dina föräldrar eller din förmyndare skriva under blanketten.
  • Överförmyndaren kan ge information om regler för hur förmyndare ska ta hand om barnets pengar och har tillsyn över förmyndarna.
  • Alla barn under 18 år ska också ha en förmyndare.
  • Vårdnad och förmyndare Barn under 18 år ska stå under en eller två vuxna personers vårdnad.
  • ( Lahger & Ermalm, 2007, sid. 93 ) Det gick sämre för t.ex. Cornelis Wreeswijk som inte ville ha några som han kallade förmyndare.
  • Ingeborg kom inte att agera förmyndare åt sin omyndiga dotter.
  • 98 ÄSF band I, s. 294-295. som hennes förmyndare om det skulle behövas.
  • Ingeborgs far agerade som förmyndare för sin dotterdotter då Ingeborg enligt lag skulle ha kunnat ta det ansvaret själv.
  • Änkan Birgitta Hansdotter ( Tott ) agerade förmyndare för sin yngre ogifta syster, Karin Hansdotter ( Tott ), fram till dennas giftermål.