Vad betyder genus? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

genus

uttal: [ j'e:nus ]

(genuset, genus, genusen)


Vad betyder genus?

genus substantiv
 1. en språklig böjningskategori som bygger på form ("
 2. bok -en, bord -et"
 3. ) eller innehåll (manligt eller kvinnligt kön)
 4. lingvistik indelning av ett språks substantiv och pronomen i olika klasser på basis av deras benägenhet att dela ut kongruens till sina dependenter
 5. biologi synonym för släkte
 6. könsroll; kön, socialt kön (översättning av engelska gender)
 7. matematik en topologisk invariant som anger hur många "hål" en sluten tvådimensionell yta har
Snabblänkar

Besläktade ord till genus

  Genus på engelska

  Synonymer till genus

  För fler synonymer se synonymer till genus

  Ordets historia/ursprung

  genus = lat., se kön.

  Ordets historia kommer från Svensk etymologisk ordbok, Elof Hellquist (1922)

  Korsordsledtrådar & korsordssvar

  Korsordsledtrådar där ledtråden innehåller genus

  Exempelmeningar som innehåller genus

  Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

  • 123 – 126, Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former ( Malmö, 2001 ), s.
  • Genus är varken essentiellt, överhistoriskt eller universellt utan poängen är de relativa och relationella aspekterna.
  • Det sistnämnda exemplet innehåller också en grammatisk korrigering : en nyck- ett nyckel där Ursula byter genus från utrum till neutrum.
  • Skönlitteratur och genus i skola och förskola, ( red.
  • Anita Nyberg, professor i genusvetenskap vid Stockholms universitet, är särskilt inriktad på genus i arbetsmarknadsfrågor.
  • Kön och genus i feministisk teori, Res Publica, 1997 : 35 / 36, s.
  • Från Helsingfors kom den unge skådespelaren tillbaka • till den stad4 där han pröfvat sitt första vitae genus ' — Qöteborg.
  • Utifrån litteratur inom genus fick pedagogerna idén att kritiskt granska sig själva i arbetet.
  • Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer.
  • Maktutövning, social ordning samt yta och genus bedömdes som väsentliga områden att uppmärksamma.
  • Genus och egendom i Sverige från vikingatid till nutid ( Uppsala, 2003 ), 302 pp.
  • Sjuksköterskor går på visit : aspekter på hembesök, etik och genus.

  Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du vår användning av cookies. Mer information