Vad betyder hand? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

hand

uttal: [ han:d ]

(handen, händer)


Vad betyder hand?

hand substantiv
 1. yttersta delen av en människas arm
 2. (anatomi) en kroppsdel, den yttersta delen av armen, där fingrarna sitter.
 3. ett givet antal kort som ges till varje spelare i en spelomgång i kortspel
 4. en given spelomgång i kortspel då spelare ges ett givet antal kort
 5. (i uttryck) som beteckning för plats eller riktning (i förhållande till någon)
 6. (i uttryck) som beteckning för ordning
 7. (i uttryck) som beteckning för sätt på vilket något sker
exempel:
 • sy för hand
 • gå hand i hand
 • tvätta händerna
Snabblänkar

Synonymer till hand

För fler synonymer se synonymer till hand

Ordets historia/ursprung

hand = fornsvenska = fornisländska hpnd, danska haand,got. handiis, fsax., ty., ägs., engelska handosv.; allm. germ.; med ovisst ursprung;kanske mostsvarande grekiska -konta, tiotal (sehundra), liksom finger möjl. till fem;sammanhängande med urgammalräkning efter fingrarnas antal; eller till got.hinpan, fånga (jämför fornisländska greip: gripa, grek.kheir: sanskrit häruti, tager; osv.; Utter,hos Liden Tochar. Sprachgesch. h. l, s.32 n. 2). Jfr tveggehanda. - Gånågon till ha nda = danska gaa en til haande,med betyd, efter nyhögtiska an die hand gehen;motsv. fornsvenska gänga enom til hända (genit.plur.), underkasta sig ngn, hylla, ettallmänt urgermanska uttryck; jämför fsv.hand-gangin, undergiven = fornisländska handgenginn,da. haandgangen; nsv. handgången iarkaiserande stil. - Två sina händer,i betyd.: fritaga sig från skuld, från bibeln:Ps. 26: 6, Matt. 27: 24. - Handfallen,Columbus Ordesk., mostsvarande i da.; jämför isl.hpnum fellusk hendr, han blev rådlös,egentl.: händerna föllo ned, eller ä. nsv.(Wivallius): 'Digh strax faller Hand ochModh'; jämför även t. ex. äldre nysvenska (1520 - 1730) modfallen.- Handfat. Om en äldre beteckningse under löga. - Handgemäng, 1704:handgemänget danska haandgemceng, frånty. handgemenge, avledning av mhty.gemang, blandning, till mengen, blanda(= lånordet mänga, se närmare d. o,.).- Ha n d klo var, 1555: -kloffuer [-(-å-t.-] {+(-å-t.+) ex. 1620, 1670-t., Blanche osv.), förräven -klöfver, \. ex. 1648, 1707; tillklo v e, klämma, osv. (se d. o.). Uttaletmed slutet o beror på inflytande frånskriften. - Handlove, se lo ve. -Handplagg, jämför ä. nsv. handplaggort. ex. Dalins Arg. till plagga, slå (seplagg 2). - Handsöl, fornsvenska *hand-sol(av äldre -söl), plur. med iz-omljud (jämföröl av *aln-) till handsal n., gåva,drickspengar, i isl.: överlåtelse med handslag,till sälja (av *saljan), äldst: lemna. -Hänt-, se nedan.

Ordets historia kommer från Svensk etymologisk ordbok, Elof Hellquist (1922)

Exempelmeningar som innehåller hand

Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

 • Helena grep plötsligt min hand under bordet.
 • Han förde upp höger hand till bröstet.
 • Där hade han satt sig på en sten vid strandkanten, vecklat upp den blodiga handduken och tvingat sig att se på sin hand.
 • Emilia och Agnes pratar om hur de ska mata djuren och leker att de matar och tar hand om djuren.
 • Kreatörsbordet är belamrat med i första hand två typer av tekniska arbets- redskap : mobiltelefoner, men framför allt datorer.
 • fr. Göteborgs hand.
 • – Det är där jag ser honom konkurrera i första hand.
 • Konstnären Jean Erik Rehn infann sig och tog hand om de mera konstnärliga dekorationerna.
 • Totalt har 3 651 personer sökt utbildningen varav 495 i första hand.
 • Hans breda gestalt verkade svaja i rökdiset men stabiliserades efter hand.
 • Misshandeln ska ha orsakat en sårskada i den äldre mannens hand och han fördes till sjukhus för vård.
 • Med ideal åsyftas i första hand lagar och sedvanor, det vill säga det som ansågs vara rätt respektive fel.