Vad betyder hand? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

hand

uttal: [ han:d ]

(handen, händer)


Vad betyder hand?

hand substantiv
 1. yttersta delen av en människas arm
 2. (anatomi) en kroppsdel, den yttersta delen av armen, där fingrarna sitter.
 3. ett givet antal kort som ges till varje spelare i en spelomgång i kortspel
 4. en given spelomgång i kortspel då spelare ges ett givet antal kort
 5. (i uttryck) som beteckning för plats eller riktning (i förhållande till någon)
 6. (i uttryck) som beteckning för ordning
 7. (i uttryck) som beteckning för sätt på vilket något sker
exempel:
 • sy för hand
 • gå hand i hand
 • tvätta händerna
Snabblänkar

Synonymer till hand

För fler synonymer se synonymer till hand

Ordets historia/ursprung

hand = fornsvenska = fornisländska hpnd, danska haand,got. handiis, fsax., ty., ägs., engelska handosv.; allm. germ.; med ovisst ursprung;kanske mostsvarande grekiska -konta, tiotal (sehundra), liksom finger möjl. till fem;sammanhängande med urgammalräkning efter fingrarnas antal; eller till got.hinpan, fånga (jämför fornisländska greip: gripa, grek.kheir: sanskrit häruti, tager; osv.; Utter,hos Liden Tochar. Sprachgesch. h. l, s.32 n. 2). Jfr tveggehanda. - Gånågon till ha nda = danska gaa en til haande,med betyd, efter nyhögtiska an die hand gehen;motsv. fornsvenska gänga enom til hända (genit.plur.), underkasta sig ngn, hylla, ettallmänt urgermanska uttryck; jämför fsv.hand-gangin, undergiven = fornisländska handgenginn,da. haandgangen; nsv. handgången iarkaiserande stil. - Två sina händer,i betyd.: fritaga sig från skuld, från bibeln:Ps. 26: 6, Matt. 27: 24. - Handfallen,Columbus Ordesk., mostsvarande i da.; jämför isl.hpnum fellusk hendr, han blev rådlös,egentl.: händerna föllo ned, eller ä. nsv.(Wivallius): 'Digh strax faller Hand ochModh'; jämför även t. ex. äldre nysvenska (1520 - 1730) modfallen.- Handfat. Om en äldre beteckningse under löga. - Handgemäng, 1704:handgemänget danska haandgemceng, frånty. handgemenge, avledning av mhty.gemang, blandning, till mengen, blanda(= lånordet mänga, se närmare d. o,.).- Ha n d klo var, 1555: -kloffuer [-(-å-t.-] {+(-å-t.+) ex. 1620, 1670-t., Blanche osv.), förräven -klöfver, \. ex. 1648, 1707; tillklo v e, klämma, osv. (se d. o.). Uttaletmed slutet o beror på inflytande frånskriften. - Handlove, se lo ve. -Handplagg, jämför ä. nsv. handplaggort. ex. Dalins Arg. till plagga, slå (seplagg 2). - Handsöl, fornsvenska *hand-sol(av äldre -söl), plur. med iz-omljud (jämföröl av *aln-) till handsal n., gåva,drickspengar, i isl.: överlåtelse med handslag,till sälja (av *saljan), äldst: lemna. -Hänt-, se nedan.

Ordets historia kommer från Svensk etymologisk ordbok, Elof Hellquist (1922)

Korsordsledtrådar & korsordssvar

Korsordsledtrådar där svaret varit eller innehållt hand

Korsordsledtrådar där ledtråden innehåller hand

Exempelmeningar som innehåller hand

Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

 • Ett departement har hand om kultur, ett annat departement har hand om miljön och ett tredje har hand om statens pengar.
 • Jag tar hand om samerna inom lappbyn, Thomas tar hand om stadshusherrarna och du, Anders, du tar hand om turisterna.