Vad betyder klenod? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

klenod

uttal: [ klen'o:d ]

(klenoden, klenoder)


Vad betyder klenod?

klenod substantiv
 1. dyrbarhet
 2. dyrbarhet, någonting med högt värde
Snabblänkar

Besläktade ord till klenod

  Klenod på engelska

  Synonymer till klenod

    Hittade inga synonymer till klenod...

   För fler synonymer se synonymer till klenod

   Ordets historia/ursprung

   klenod, R. Foss 1621: klénodh (såsomockså Granatenflycht m. fl.) o. klenödh(plur. klenödher), i äldre nysvenska (1520 - 1730) även klenoot(klénoot Beyer f 1705), klenat; i ä. nsv.iieutr. (ännu Lind 1749; Sahlstedt 1773m.), fornsvenska kle(e)nodh, jämte klcenap MELL,klenadh, klcenat, cleyncet, klencet m. m.,n., fint arbetat föremål, smycke,klenod, mostsvarande danska klenodie (jämför nedan),ä. danska kle(i)net, från medellågtyska (1200 - 1500) kle(i)nöde,klenade n. = medellågtyska (från 1100 till Luther) kleinöt, kleinöte,kleinöde, kleindt, kleinet (ty. kleinod) n.ds., med samma avledningsändelse somi t. ex. armod, sirat, nyhögtiska heimat, tillmlty. klene, nyhögtiska klein (= svenska klen) ibetyd, 'fin, sirlig'. De Ity. o. ty.formerna med -a- bero påvokalförsvagning i senare led. - Plur. klenodier, redani fsv., jämför danska klenodie (sing.), ty.kleino-dien (plur.), utgår från den latiniseradeformen clenödium, plur. clenödia. -Etymologiskt identiskt med klenat.

   Ordets historia kommer från Svensk etymologisk ordbok, Elof Hellquist (1922)

   Korsordsledtrådar & korsordssvar

   Korsordsledtrådar där ledtråden innehåller klenod

   Exempelmeningar som innehåller klenod

   Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

   • Hon bar sin vänstra hand som en dyrbar klenod.
   • Detta är en klenod.
   • Försäljaren springer tillbaka efter sin klenod men hans högljudda förbannelser följer oss länge.
   • Låt den lära han förkunnade ara dig kostlig och kär och bevara den om din dyrbaraste klenod.
   • Länge stod man således i okunnighet om, hvilken klenod man i bilden egde.
   • Andra sa att det var en flygel, ja, rätt och slätt en klenod, skeppad ända från Hamburg.
   • I grund och botten gäller det den svenske statstjänarens dyrbaraste klenod : rätten att ha rätt, den lagstiftade rätten till ofelbarhet.
   • Man påmindes än en gång om vilken nationell klenod Berwalds fyra symfonier utgör.
   • Byns klenod försvunnen : Hakan trillar ner på skospetsarna
   • " Jag minns det mycket väl, en riktig klenod.
   • " Han säger att han inte har någon aning om hur värdefullt det kan vara, men en sak är säker, det är en mycket värdefull klenod.
   • Den nedre bilden visar det skonade rådhuset, stadens främsta klenod.
   • Med rätta är församlingen stolt öfver sin nattvardskalk, en klenod, som säkerligen är ensam i sitt slag.
   • Idag finns dokumenten hos Stadsarkivet i Jönköping, där de förvarats som en klenod.

   Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du vår användning av cookies. Mer information