Vad betyder liv? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

liv

uttal: [ li:v ]

(livet, liv, liven)


Vad betyder liv?

liv substantiv
 1. den del av ett klädesplagg som räcker från halsen till midjan
liv
 1. (kvinnonamn) ett kvinnonamn
 2. något som lever, det vill säga något komplext (vanligen biologiskt) som aktivt förändras och försöker överleva, och vanligen fortplanta sig, vanligen en organism, särskilt om en organism med medvetande; det att något lever
 3. en individs liv, det vill säga den tid individen lever, även om den samlade upplevelsen under livet
 4. oväsen, tjoande, stimmande; ljud som härstammar från någon eller några som roar sig
 5. vardagligt litet barn, speciellt ett som är aktivt och håller igång
 6. anatomi området mellan bröstkorgen och bålen
 7. kläder del av (vissa) klädesplagg som sitter runt midjan
 8. ett slags ålderdomligt (under)klädesplagg
Snabblänkar

Synonymer till liv

För fler synonymer se synonymer till liv

Ordets historia/ursprung

liv, fornsvenska lif, liv, livstid, kropp, midja,moderliv = fornisländska lif, danska liv, fornsaxiska lif, lib,fornhögtyska lib (ty. leib, kropp; annars lebenav verb leben), ägs. lif (engelska life), av germ.*lifa-, *llba- n., till urgermanska verb *llban, egentl.:bliva kvar (i sammans, bliva), medav-ljudsformen *libén = leva; omhärledningen se bliva. Betyd, 'kropp' saknasi ägs. o. eng.; i nord. spr. torde den hainkommit samtidigt med kristendomen(i motsättning till s j al). I en del uttr. lånfrån ty.; ävenså i åtsk. sammans., bl. a.i den förbleknade betyd, 'person', t. ex.livmedikus, livrätt, livvakt (efterty. leibarzt, -gericht, -wache). - Medliv och lust, .motsv. i danska, genomfelaktig övers, av nyhögtiska mit lieb' (dvs. kärlek)und lust. - Detta ord har alldelesundanträngt ett annat urgammalt ordför 'liv': urgermanska *ferhwu- - fornisländska //pr, fornhögtyskaferah, ägs. feorh, jämför gotiska språket fairhvus, värld,av urindoeuropeiska *perkii" (genit. *perku-) - sanskr.pärcu, revben (dit bl. a. livsfunktionernassäte förlades; jämför -lunda), vartill avledn.isl. firar, män, ävensom, meddeiital-avledn., fornisländska fyröar, män (av urgermanska *fer~gwidöz, förf. Ark. 7: 168), o. ägs. fer(h)d,liv, fornfrisiska fer(é)th. - Livaktig, fsv.lif-aktogher, levande, livaktig, från mlty.lifachtig, som rör kroppen = ty.leib-hafi(ig); i danska betyder livagtig,livslevande, i egen person; jämför nyhögtiska leibhaft.Se f. ö. -agtig. - Livmoder, 1715 =danska, till liv i betyd, 'underliv' (jämförlivsfrukt, moderlivet) o. moder,livmoder, i m o der sju k a, m öder passion,sv. dial. modern, mora best. form ds.= nyhögtiska mutter, efter latin mätrix (jämförmattram), avledning av mäter, moder.- Livsandar, Ehrenadler Telem. 1723(i franska originalet: esprits), mostsvarande da.livsaander, nyhögtiska lebensgeister, övers, avmlat. spiritus vitales (o. animales, jämförengelska animal spirits), ett slags luftartadeväsen, som troddes genomströmmaådrorna o. spela en viktig roll vidlivsprocesserna. I denna filos. o. naturvet. betyd,ofta under 1700-t., t. ex. Rydelius,Wallerius, A. J. Retzius. - Livstråd,motsv. i danska, ty., eng., frånuppfattningen om nornorna, som spunno o.avskuro barnets 'livstråd', ävensom efterden likartade föreställningen om deromerska ödesgudinnorna (parcse).

Ordets historia kommer från Svensk etymologisk ordbok, Elof Hellquist (1922)

Exempelmeningar som innehåller liv

Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

 • Jag är inte van vid detta primitiva liv. "
 • Och de gamla svartvita tummade fotografierna fick liv och färg när far och mor berättade om sin barndom.
 • Det är förvisso ett liv på marginalen, men man överlever med lite fantasi - annars är det kört.
 • Då var Tanya Roberts fortfarande vid liv och, enligt sjukhuspersonal, och dödsfallet fick dementeras.
 • Ja, vad är ett liv ?
 • – Jag har haft problem med mitt måendet hela mitt liv, men jag har aldrig någonsin haft de här problemen tidigare.
 • Vid den här tidpunkten var ishockeyn en parentes i familjens liv.
 • Han måste rädda hennes liv, så som hon räddat hans.
 • Vid en drunkningsolycka spelar varje sekund roll för att rädda liv.
 • Under åren har hon kämpat med sömnproblem, svårigheter i skolan och psykisk ohälsa Men när hon fick hunden Wira förändrades hennes liv.
 • På besök från USA, med ett misslyckat liv bakom sig, erfor denne prästman, den enkla, folkliga förkunnelsen som riktad till honom.
 • Och i hans hjärna vilar drömmen om den dolde guden som en glosögd trilobit, ett kalkvitt minne av liv i själens döda sten.
 • Men näthinnan fick inte liv, den har varit loss från ögonväggen för länge.
 • Han skulle aldrig mer i sitt liv tilltalas som " pastor Eriksson ".
 • Hennes eget liv tog snabbt nya banor.

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du vår användning av cookies. Mer information