Vad betyder loppa? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

loppa

uttal: [ ²l'åp:a ]

(loppan, loppor)


Vad betyder loppa?

loppa substantiv
 1. en liten insekt (Pulex irritans) som hoppar
 2. (insekter) insekt från ordningen loppor (Siphonaptera), som lever som blodsugande parasit
 3. tredimensionell figur bestående av ett kvadratformat papper som har vikts så att hela dess ovansida kan döljas i figuren
Snabblänkar

Besläktade ord till loppa

Loppa på engelska

Synonymer till loppa

   Hittade inga synonymer till loppa...

  För fler synonymer se synonymer till loppa

  Ordets historia/ursprung

  loppa = fsv., norska = danska loppe; ägs.loppe (engelska löp) är sannol. lån från nord.spr. Vanl. uppfattat som 'hopparen* o.fört antingen till urgermanska *hlaupan (=(löpa) eller till medelhögtyska, nyhögtiska lupfen, lyfta ihöjden, i medellågtyska (från 1100 till Luther) även: röra sig raskt.Annorlunda v. Frieseii Mediagem. södra 71:egentl, 'liten klump' eller dyl., jämför norska lopp,liten tott, ävensom en del ord med -bb-,t. ex. norska lubb, om vissa djur med rundkroppsform (se lubb). Av dessahärledningar bör v. Friesens föredragas,ehuru utan tvivel formförhållandenaböra förklaras på annat sätt än somskett å anf. st. Ordet tillhör i ställetden stora grupp av hypokoristiskabildningar, som betecknar djur med rundeller klumpig form; jämför f. ö. lubb. - Enl.v. Friesen höra samtliga å anf. st.uppräknade ord samman med luva, alltsåmed grundbetyd, 'luden' eller dyl.; möjl.böra dock vissa avskiljas o. däriblandsannol. just loppa. - I ä. nsv.bruka-| des stundom sälta någon loppor iöronen i samma betyd, som nsv. sältamyror i huvudet; jämför nyhögtiska einem einen flohins ohr setzen. - Ordet har, säkerl. somett slags eufemism eller förmildrandebeteckning, undanträngt det gamla, allm.germ. ordet *flauha-, *flauhÖ- = mlty.vlö, fornhögtyska floh (ty. floh), ägs. fléa(h) (eng.flea), fornisländska flö, som kan vara besläktat medvb. fly, men däremot knappast, såsomockså antagits, bör förbindas medlikabetyd, latin pulex. Då det sålunda fåranses som säkert, att i loppa enspeciellt nordisk nybildning föreligger, harman så mycket mindre skäl att, såsomskett, betrakta ordet som något slagsprodukt av urgermanska ljud- ochordbildningslagar.

  Ordets historia kommer från Svensk etymologisk ordbok, Elof Hellquist (1922)

  Korsordsledtrådar & korsordssvar

  Korsordsledtrådar där svaret varit eller innehållt loppa

  Korsordsledtrådar där ledtråden innehåller loppa

  Exempelmeningar som innehåller loppa

  Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

  • LOPPA och illustreras med autentiska exempel ( se K1673, L1064 ).
  • Han fick en känsla av att han var dömd att i evighet vandra över denna tysta ojämna isslätt med bara en eller annan loppa som sällskap.
  • - Utväxlingen, Lova lilla, betyder att alla brallisar på solsidan av klotet aldrig får nån loppa på stiftet.
  • Kvinnorna i rummet hade kommit överens om att begagna nysnön för att loppa av Mobergs och Krohns lapptäcken och Knapps gamla fårfäll.
  • Det skulle störa de besuttnas marknad, den cirkus där mången konstnär tjänstgör som dresserad loppa.
  • Om en loppa skulle ofreda dig, understår du dig inte att klia dig !
  • Det var visst flickan som gråtande bekände att hon sagt till en loppa : " Kom ska du få hoppa ", och så dödade hon den istället.
  • ( Vågrätt : sedel, klack, adept, artig, andel, repig, party, ensam, loppa, antal.
  • En loppa som kanske är 5 millimeter lång kan hoppa en meter rakt upp, medan en människa som är cirka 2 meter också bara kan hoppa en meter.
  • - Nu har jag lyssnat på den där Lama Swami i åtta timmar och inte fått en enda loppa !
  • Har ni tur får ni med er en loppa tillbaka.
  • Vi hade redan fått en loppa föregående kväll, och denna dag var det Niels ' tur att sitta vid Lama Swamis fötter.
  • - Jag ville inte gå därifrån utan att ha fått en loppa, sa han.
  • Hon erbjöd sig att betala trehundra kronor per loppa.
  • Opp och hoppa, gamla loppa.
  • Förnamnet Max sägs han ha tagit under sin militärtjänstgöring där han i en sketch spelade en loppa med samma namn.
  • Däremot är det inget som slår det verkliga mötet, säger clownen Loppa som tillsammans med kollegan Frans möter barnen vid sjukhussängarna.
  • Och att en loppa kan driva ett lejon till vansinne.