Vad betyder ring? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

ring

uttal: [ ring: ]

(ringen, ringar)


Vad betyder ring?

ring substantiväven om föremål som har denna form
 1. form som liknar en cirkel
 2. (smycken) smycke som bärs kring ett finger
 3. något som är cirkelformat
 4. algebra en abelsk grupp (M,+) utrustad med en ytterligare binär operation: multiplikation som både uppfyller den associativa lagen och att den post- samt predistribuerar över +
 5. arena där boxningsmatcher avgörs
 6. årskurs i gymnasiet
 7. grupp av människor, oftast förenade genom obskyr aktivitet
exempel:
 • sätta sig i (en) ring
Snabblänkar

Synonymer till ring

För fler synonymer se synonymer till ring

Ordets historia/ursprung

ring, fornsvenska ringer, rundel, krets, ring= fornisländska hringr, danska ring, fsax., fornhögtyska , ägs.hring (ty., engelska ring), av urgermanska *hringa-,äldre *hrenga-, vilket tidigautvecklingsstadium finnes bevarat i finska lånordetrengas. Från urgermanska spr. även franskaha-rangue, varav harang (se d. o.), o.rang, varav rang (se d. o.). Ring,rang o. harang äro sålundaetymologiskt samma ord. le. rot krengh, varavfslav. krqgu, krets, krqglu, rund, samtenl. v. Planta umbr. cringatro, ett slagsaxelband (möjl. dock av en växelformkreng). - Avledn.: urgermanska *hringiön =isl. hring j a, spänne, fornhögtyska rinka, ägs.hringe, ävensom verb ringa i ringa enbjörn = danska ringe, medellågtyska (1200 - 1500) ringen, eng.ring, mostsvarande fornsvenska ringia = fornisländska hring ja,ställa i ring, omringa, o. ringa ettsvin, förse med ring, mostsvarande i danska, mlty.,ty. o. engelska - Det speciella germanskauttrycket för metallring är annars isl.baugr osv. (se under bygel). Om endel andra indoeur. beteckningar för'ring' (av verbrötter med betyd, 'vridanska,fläta') se Liden Armen. Stud. södra 5. -le. växelform: grengh se kring. -Ringduva, Schroderus Gom. 1640 =da. ring(el)due, nyhögtiska ring(el)taube, eng.ring-dove osv., efter den vita halsringen.- Ringfinger, L. P. Gothus 1623,Schroderus Gom. 1640 = danska, nyhögtiska ~ägs. hring finger, mlat. digitus änulärius(till äniilus, ring). Från en åder frånringfingret eller mellan ring- o. lillfingretgick, enl. en redan under antikenuppträdande åsikt, en åder till hjärtat, pågrund varav ringen, trohetens symbol,sattes på den ena av dessa fingrar (jämförä. nyhögtiska herzfinger, mostsvarande i ä. nsv.); i ägs.dock på långfingret. Öppnandet av dennaåder, salvalella (till salväre i betyd,'läka'), ansågs bota 'melankoli', varifrånringfingrets gamla namn äldre nysvenska (1520 - 1730) läkiefinger Var rer. 1538, motsvar. i ä. danska,isl., ty., ägs. (eng.), kelt., efter lat.digitus medicus, grekiska däktylos iatrikös. Sv.dial., äldre nysvenska (1520 - 1730) gullflnger (i dial. ävengull-brand), mostsvarande i ty., ägs., lett., pöl., kansyfta på ringen, men även uppfattas somett berömmande namn (noanamn):ringfingret fick tidigt en viktig användningi den magiska medicinen; jämför f. ö.beteckningar som 'trollfingret' (kelt.) el.den i en mängd språk förekommande'det namnlösa' eller 'ej benämnda fingret'(bl. a. i svenska dial., sanskrit o. kinesiska),vilken senare dock kunde ha ett annatursprung. Jfr Sahlgren NoR 1918 södra 16med litter. - Ringorm, sydsv. dial.,ett gammalt ord för 'revorm', fsv.ring-ormber, mostsvarande i isl., no., da.; igötal.-dial. även: snok.

Ordets historia kommer från Svensk etymologisk ordbok, Elof Hellquist (1922)

Exempelmeningar som innehåller ring

Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

 • Was die zwei erstgenannten betrifft wurde hier vor­ ring­ich de­ d l ren Ver­ ältnis zueinander untersucht.
 • Klocka och ring, en bunt brev från modern i Göteborg.
 • ( Foto : Hans Ring, Örebro ) I Brunns kyrka har vigts Anders Gottsäter och Gunilla Brunnemyr, Jönköping.
 • Det var mellan tredje och fjärde ring.
 • Ring upp mej när du satt dej in i fallet.
 • - Ring nittitusen, bad han.
 • B Andersson Ring !
 • Dikten Nyårsklockan, med den kända strofen Ring, klocka, ring har lästs upp på friluftsmuseet Skansen sedan slutet av 1800-talet.
 • Ring istället det samtal du länge tänkt göra eller koppla upp dig på ett videosamtal, om det är möjligt, säger Gunilla Persson.
 • Rånarna utdelade slag och kom över en ring och en mobiltelefon.
 • Ring efter 18, 08-19 23 06 Seniorhjälm köpes 0766-240 04 Vapen.

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du vår användning av cookies. Mer information