Vad betyder sinne? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

sinne

uttal: [ ²s'in:e ]

(sinnet, sinnen, sinnena)


Vad betyder sinne?

sinne substantiv
 1. anlag, känsla (för)
exempel:
 • ha sinne för humor
 • ha sinne för detaljer
sinne
 1. sensorisk funktion som ett djur (eller liknande) har; funktion att uppfatta omvärlden
 2. själslig läggning, viljeliv
Snabblänkar

Synonymer till sinne

För fler synonymer se synonymer till sinne

Ordets historia/ursprung

sinne, i äldre nysvenska (1520 - 1730) även 'förstånd, tanke,mening, innehåll, betydelse' (alla i Bib.1541), fornsvenska i samma betyd, som i nsv. o.ä. nsv., även 'sätt'; i svenska dial. också'vrede'= norska (med samma betyd.-utvecklingsom i mod); avledning av fornsvenska sin n. medovannämnda betyd. = norska sinn, danska sind,från medellågtyska (1200 - 1500) sin (-nn-) m., med sammabetyd, som i fornsvenska = fornhögtyska sin (ty. sinn);besläktat med medellågtyska (1200 - 1500) sinnen, tänka (på),åstunda - medelhögtyska, nyhögtiska (av fornhögtyska sinnan,gå, resa, sträva) - fornsvenska sin na, uttänka(jämför svenska besinna = fsv.), svenska dial.:fundera, övertänka, fornisländska (-aÖ- o. -nt-), no.:bry sig om; i nord. språk väl från mlty.;f. ö. vanl. betraktat som utgående från ettie. *sent-n- (med senare bortfall av tmellan två konsonanter) o. trol. medrätta fört samman med urgermanska *sinp-,gång (varom under sinom), varav:sinnesriktning :> sinne. - I nsv. jämtesinnelag stundom ersättande fornsvenska möp(== mod; se d. o.). - Märkliga äro delapska lånorden sidne, sinne, sidöe, vrede,av urgermanska *sinpa-, av *senpa-, alltsåformellt identiska med det nämnda germ.ordet för 'gång'; jämför till betyd, 'vrede'det ovan nämnda sinne i svenska dial. o. no.;alltså visande hän på nord. ord medsamma betyd.-utveckling som lånordetsinne. K. B. Wiklund FUF 12: 35. -Sinnebild, Columbus Ordesk., Börk1689 (neutr.) = danska sindbillede, efterty. sinnbild, egentl.: sinnlig, dvs. försinnena uppfattbar, bild.- Sinnelag,Swedberg 1710, Dalins Arg. (ej hos Lind)= danska sindelag, till lag 2 i betyd,'beskaffenhet'. - Sinnrik, i ä. nsv., t. ex.P. Brahe 1581, vanl. i betyd.'klok,förståndig' = danska sindrig, från mlty.sin-rik(e\ förståndig, sinnrik, eller ty.sinn-reich.

Ordets historia kommer från Svensk etymologisk ordbok, Elof Hellquist (1922)

Korsordsledtrådar & korsordssvar

Korsordsledtrådar där ledtråden innehåller sinne

Exempelmeningar som innehåller sinne

Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

 • Men klottret stör vårt estetiska sinne, så naturligtvis är det detta som vi skäller på.
 • Ni måste trotsa dem, men med rent sinne och med värdighet ! '
 • Det ekonomiska oberoendet gör naturligtvis äfven, att de med lättare sinne kasta sig i faran.
 • Jag har ju berättat om George, du minns, han som demonstrerade sitt sinne för humor genom att hälla en tallrik fettucini över huvudet på mig. "
 • Men hon kunde ändå inte låta bli att oroa sig, hela morgonen låg tanken på honom som en tyngd över hennes sinne...
 • Hans sinne hade blivit alltmer upptaget av tankar om församlingarnas självstyre, självfinansiering och självutbredning.
 • I sitt stilla sinne tyckte Alfred också att det var nonsens, men det roade honom att hävda en uppfattning som stred mot de andras.
 • Minsta skiftning får man höra om, minsta skiftning i sinne och lynne : utläggningar !
 • O, barnet mitt, du, barnet mitt, jag talte visst om fattigdom — o, nej, ditt sinne är för blidt ,

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du vår användning av cookies. Mer information