Vad betyder skam? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

skam

uttal: [ skam: ]

(skammen)


Vad betyder skam?

skam substantiv
 1. blygsel
exempel:
 • har du ingen skam i kroppen?
skam
 1. djupt rotad känsla av att bli utsatt för allmän missaktning eller allmänt förakt (ofta med åtföljande känslor av mindervärdighet och blygsel); känsla av blygsel (och mindervärdighet) över att inte duga till eller förkastlig handling
 2. umemål skam
Snabblänkar

Synonymer till skam

För fler synonymer se synonymer till skam

Ordets historia/ursprung

skam = fsv,: blygsel, förtret, skadam. m., även konkret: utskämd el.föraktlig person m. m. = fornisländska skomm, da.skam, fornsaxiska skama, fornhögtyska scama (ty.scham), ägs. scamu (engelska shame), iav-Ijudsförh. till medellågtyska (från 1100 till Luther) scheme. Vanl.liksom avledning skämmas fört till urindoeuropeiska roten(s)kam, betäcka, hölja (jämför hamn l,lekamen), alltså: betäckning av ansiktetosv. till tecken av blygseller Dock enl.andra till urgermanska *skam(m)a-, kort (seskämta), med grundbetyd, av'förringande' eller dyl., jämför särsk. den hos fsv.skam uppträdande betyd, 'skada', somi så fall vore den primära, varur denav 'skamkänsla' utvecklat sig (orsak >verkan). I alla händelser kan i de nord.spr. (märk -mm-) anslutning till skamm-,kort, ha egt rum. - Härtill ävenlikbetyd, nyhögtiska schande osv., av*skam-ö-(med övergång av m till n förr d; jämförhind, sand, sund), vartill skända(se d. o.). - Skam om den onde o. isvordomar (t. ex. Skam taa den som. . Brasck 1645) har delvis genommissförstånd uppstått av uttr. få skam, fåskada, t. ex. Hund 1605 osv.; jämförpocker i samma betyd., men urspr,'koppor o. d.'. Se förf. 1600-t.:s svenska södra 50f., Å. W:son Munthe Stud. i mod.språk-vet. 2: 93, A. Lindqvist Spr. o. st. 17:100 f. Delvis väl också en fortsättningav sådana uttr. som fornsvenska 'som hanhaf-dhe varit fulaste skam' (jämför under ful).- Bita huvudet av skammen, Ter.Andr. o. 1550 södra 66(6): 'then som harbittit huffuodz aff skammen', Petreius1615; möts v. i da.; från Ity. de schamde kopp a f biten.

Ordets historia kommer från Svensk etymologisk ordbok, Elof Hellquist (1922)

Korsordsledtrådar & korsordssvar

Korsordsledtrådar där svaret varit eller innehållt skam

Korsordsledtrådar där ledtråden innehåller skam

Exempelmeningar som innehåller skam

Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

 • Du har, hon försökte hitta ett bättre ord, och stammade och fann det till sist : du har ingen skam i kroppen.
 • Går som ök genom livet, skaklade mellan begreppen brott och straff, synd och skam.
 • Han anses vara en skam och en vanära och ingen låtsas om att han finns.
 • Om skam och skamlöshet ( 1993, ny utvidgad utgåva 2001 ) ; Döda fåglar flyger inte.
 • Han hade upplevt skräck och blodtörst och skam, men inom sig hade han haft en fast förvissning om att han skulle överleva.
 • – Det är så förknippat med skam att inte kunna betala sin hyra att det är omöjligt att tala om det öppet.
 • skam och skandal blixtrar ut, var glad !
 • I de högre klasserna däremot ansågs oeniga makar mera frukta den sociala skam som bötesförfarandet ansågs behäftat med.
 • Att få våldsutsatta kvinnor att berätta om sina upplevelser är svårt eftersom många känner skam och även är rädda.
 • Det här är en skam för vårt land, sade presidenten.
 • Alla besökare i templet upptäckte hur väsvänligt det ordet är och njöt självgott av att se mig vid skam- pålen.
 • Fick hjälp med all skam och skuld
 • Till TT säger Jeanette Ovesson att hon inte vill att de som kom ner tidigt, innan några rekommendationer utfärdats, ska känna skuld och skam.
 • Men skam åt den som låter lättjan styra.
 • Ingen af dem skulle ha velat dela skam, fara eller nöd med mig.