Vad betyder skruv? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

skruv

uttal: [ skru:v ]

(skruven, skruvar)


Vad betyder skruv?

skruv substantiv
 1. ett slags metallstift med gängor
 2. teknik gängad liten metallstav, med en ände vanligen spetsig och den andra försedd med någon form av förtjockning (benämnd huvud)
 3. sport sätt för en boll att rotera och vrida sig efter att ha blivit sparkad, kastad eller på annat sätt satt i rörelse genom luften
Snabblänkar

Synonymer till skruv

   Hittade inga synonymer till skruv...

  För fler synonymer se synonymer till skruv

  Ordets historia/ursprung

  skruv (i betyd, 'schraitbe'), Var. rer.1538 = norska skruv, danska skrue, från mlty.schruve = medellågtyska (från 1100 till Luther) schrube(iy. schraube);från urgermanska spr.: fornfranska escroe ( franska écrou),varav engelska screw. Av mycket omtvistato. alltjämt dunkelt urspr. Knappastmed Baist (se Kluge) lån från latin scröfa,so (såsom spän. puerca, skruvmutter,från latin porca, so; jämför liknandemetaforer under bock o. ram m). Snarastinhemskt germ.: om olikatolkningsförsök se Falk-Torp under skrue, jämtelitteraturen hos samme förf. södra 1545,ävensom v. Friesen Mediagem. södra 83. -Ovisst, om besläktat med de sinsemellansamhöriga svenska dial. skruv, tratt på kvarn(i denna betyd, kanske tillhörande riks-spr.), strut, brudkrona, takås därspärrarna mötas, äldre nysvenska (1520 - 1730) skruf, mössa m. m.,fsv. skriiver, biskopsmössa, sannol.dessutom : konisk bikupa av bark som ut- jhängdes å träd i skogen (se Liden Ark.27: 264 f.), bicerghskruver, bergstopp,isl. skruf n., stack, hög, nisl. skrufr,hårtofs, norska skruv n. o. m., topp, ett slagshuvudbonad, hög av nekar, danska skrue,kvarntratt, torv- eller sädesstack, alltså iallm. om föremål av topp- eller huvlikform, vilka ord i sin tur niöjl., medPersson Indog. Wortf. södra 179, äro besl.med grekiska koryphé, spets, huvud (ie.*(s)korubh-, *(s)krubh-; se koryfé), el.,enl. andra, med de under skrov lanförda nord. orden för 'skrymma' o. d.(i så fall med en betyd.-skiftning av'resa sig i vädret' eller dyl.). Till dennasenare ordgrupp hör väl skruv ismåländska ortn., omnämnda av förf. Sjön.1: 545, t. ex. Gilje-, H ö ka-, Långa-,T i ka skruv, väl syftande påterrängförhållandena; jämför Lindroth Värendsbebygg, södra 20 f.; dock i enskildheter oklart.- Ha en skruv lös, mostsvarande i danska, efterty. bei ihm ist eine schraube locker, jämförda. forskruet, vriden. - Skruvad, omstil, jämför nyhögtiska geschrobeuer, geschraubter(stil). - Ställa sina ord påskruvar, mostsvarande i danska, efter ty., dvs. ställadem så löst att de kunna ändras. -Skruvmutter, Dagl.Alleh. 1793:-muttrar; tidigare o. ofta även senare:skruf-mor 1706, skrufmoder 1711; Sahlstedt1773: skrufmorar plur., jämför 1902:skrufmoder, med avs. på kanon = da.skrue-moder eller -mutter, efter ty.schraube-mutter, jämför ä. nyhögtiska das mutterlein einesschrauben, dvs. 'skruvens lilla mamma',ävensom danska matrik (väl efter ett ty.diminutivum). - Ordet upptogs förr iordb. som mask., ehuru sammansattmed ett ord för 'moder'. - Jfrpärle-mo(r) jämte dial. pärl(é)multer.

  Ordets historia kommer från Svensk etymologisk ordbok, Elof Hellquist (1922)

  Korsordsledtrådar & korsordssvar

  Korsordsledtrådar där svaret varit eller innehållt skruv

  Korsordsledtrådar där ledtråden innehåller skruv

  Exempelmeningar som innehåller skruv

  Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

  • Cannabisodlingen som upptäcktes av den tyska turisten var i en källare i en villa i Skruv, Lessebo kommun, och bestod av 488 växande plantor.
  • Skjutmåttets skruv formligen glödde mellan assistenternas fingrar.
  • Kanske använde man inte längre just den delen av Skruv som Schafer hade undersökt tidigare.
  • " Äventyrslust, förstås, och så hade han väl en skruv lös ", sa han som för sig själv.
  • Han rörde sig inte ur fläcken, men jag såg att han tänkte : - Det är ju damen med skurborsten som har en skruv lös !
  • Barnsligheten finns kvar men buskisen har ersatts av en lite fyndigare komik, med lättare skruv.
  • Men se upp för skruv, jag har fått kassera tre rullar i baksidan.
  • Om inte skruv-tricket går hem brukar Lööf lägga ett filter på sin stämma.
  • Frågan är om löftet tar skruv.
  • I rapporten framgår att olyckan troligtvis orsakats av att en skruv påverkat sidorodret på ena sidan och blockerat detta.
  • Ytterligare en man åtalad för knarkodlingen i Skruv
  • Så börjar han ljuga i föräldrarna att han hoppat först från tremetern, snart från tiometern, med skruv och allt.
  • Man i Litauen svalde ett kilo spik och skruv
  • Samtidigt som denna första skruv håller på att formas, uppstår nya alldeles intill.
  • Det kallar jag ett humoristiskt debattinlägg, en dubbel pik med skruv.
  • Vid ett tillfälle gjorde jag och en kollega intervjuer med en vänlig äldre man på glasbruket i Skruv.
  • 1 – 0 efter 21 minuter, 2 – 0 efter 31 minuter och 3 – 0 i den 35:e minuten med en snygg skruv i krysset av Zlatan.
  • Mogens Amstrup berättar bland annat att man hittat tapeter tillverkade i början av 1900-talet och handsmidd spik och skruv från 1920-talet.