Vad betyder skynda? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

skynda

uttal: [ ²sj'yn:dar ]

(skyndade, skyndat, skynda, skyndar)


Vad betyder skynda?

skynda verbäven "förflytta sig hastigt"
 1. göra något hastigt
 2. försöka ta sig fram fort; göra något snabbt
exempel:
 • skynda (sig) till bussen
 • skynda sig att äta
Snabblänkar

Besläktade ord till skynda

Skynda på engelska

Synonymer till skynda

För fler synonymer se synonymer till skynda

Ordets historia/ursprung

skynda = fornsvenska (ipf. -de o. -adhe), isl.= danska skynde, ägs. scyndan ds., fsax.farskundian, framdriva, ägga, fornhögtyskascun-len, av urgermanska *skundian; jämte*skun-dön i svenska dial. skunna Vrml., Dalsl., fsv.,isl., norska skmida, av en ieur. rot sku.nleller skundh, växl. med skund i sanskr.skundale, skyndar, ilar. Med avs. påförändringen av böjning (-de till -ade)jämför under flöda, häda, härda, möda,mörda, skända, vörda samt av verbpå -l de under törsta anförda.

Ordets historia kommer från Svensk etymologisk ordbok, Elof Hellquist (1922)

Korsordsledtrådar & korsordssvar

Korsordsledtrådar där ledtråden innehåller skynda

Exempelmeningar som innehåller skynda

Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

 • Rättsväsendets försök att skynda på hanteringen av enklare brott, som bland annat testats vid tingsrätten i Växjö, beskrivs som lyckat.
 • " Skynda dig ! "
 • På förfrågan hade Eva rodnat och mumlat att hon hade förblivit barnlös i fem år innan Terez föddes, så hon tyckte hon borde skynda på nu.
 • Vi bör också vara så långt det är möjligt restriktiva med att skynda på utdrivningskeedet så länge barnets hälsa inte äventyras.
 • Svensk ekonomi faller brant och för att skynda på återhämtningen krävs en kraftsamling för svenska jobb.
 • Flera gånger vände han sig om och muttrade ilsket att vi skulle skynda på.
 • Skynda !
 • Även om det är ett mål i sig vill 32-åringen skynda långsamt.
 • Efter skjutningarna – nu vill majoriteten skynda på kamerorna
 • Men Luleå kommun vill trots det skynda långsamt, enligt skolchefen Maarit Enbuske
 • Han ställde inga frågor utan lovade att skynda sig.
 • Då fick vi klä oss varmt och skynda ner till skyddsrummet i källaren.
 • När han levde brukade han bara skynda förbi, ofta i sällskap med prominenta besökare som skulle bese arbetare och maskiner.