Vad betyder syn? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

syn

uttal: [ sy:n ]

(synen, syner)


Vad betyder syn?

syn substantivvardagligt
 1. ansikte
exempel:
 • han var röd i synen av ilska
syn
 1. fysiologi ett sinne hos vissa djur; synorgan tolkar inkommande elektromagnetisk strålning utifrån vilka data hjärnan framställer en bild
 2. en enligt ovan producerad mental bild
 3. uppfattning
Snabblänkar

Synonymer till syn

För fler synonymer se synonymer till syn

Ordets historia/ursprung

syn, fornsvenska syn f. = fornisländska sjön, danska syn(n.; i forndanska också sinn), gotiska språket siuns, fsax.siun, ägs. sien, av urgermanska *se(g)wni-,bildning på avledning -ni, med Verncrskväxling, till *sehwan, se (jämför t. ex. bön av*bö-ni-); med avljudsformen germ.*sa(g)w-ni- i medellågtyska (från 1100 till Luther) seltséne, sällsam (se d. o.).- Med avs. på det vulg. syn i betyd,'ansikte' ('röda i synen' t. ex. DalinsÅrg., enl. Weste 1807 familjärt) jämför fsax.(ge)siun detsamma eller litauiska veidas, ansikte, tillveizdé'ti, se, eller grekiska öpsis till urindoeuropeiska o/i",se (jämför panoptikum o. öga); romarnasöra, ansikte, innehåller däremot ett ordför mun: ös (genit. öns). I dennabetyd, även sy ne n. t. ex. 1722, Wallin1849, P. Hallström 1896, Ahrenberg 1908(osv. i Finnl.); möjl. efter anlete, an-sikte, tryne osv., men snarast = fsv.sy ne n., beskådande = fornisländska sym, avledn.av syn; jämför danska syn n. o. se f. ö. nedan.- Komma till synes, ungt uttr., äldsti tidn.-spr. o. hos sydsvenska förf., SD1894, VL 1895, J. Paulson 1895,sedermera även GHT 1898, Sclmck 1898, S.Lagerlöf 1899 osv.; jämte komma tillsyne PT 1896, Elkan 1899; från da.komme till syne (hos syclsv. förf. medpåverkan från ska. dial.) o. sålundaknappast en direkt fortsättning av ä. n s v.komma uti syne 1708, jämför vara til(l)syne KarlIX 1588, o. 1750 o. fornsvenska W sy nes v. til sy nei olika förb.; till fsv, syne n.,beskådande (eller möjl. delvis en försvagad formav fornsvenska *til syna(r), gen. sg. av syn); seovan. - Till samma neutr. syne höräven se i syne, hava syner, jämför ä. sv.gå i syne, göra i syne Rudbeck 1698,vara i syne 1711, 1712 (= svenska dial.),stadde i syne (och förryckte, A.Reuterholm 1738). - I dial. (t. ex. Ska.) o.vulgärspr. avledning synamente, ansikte,bildat som käftamcnte, efter rom.lånord ss. regemente, traktamente osv.- Synkrets, Kolmodin 1750: 'sedt . .nya dagen up vid syne-kretsen gå' =da. synskreds, efter nyhögtiska gesichtskreis, övers,av horisont. - Synpunkt,Möller 1755(under anamorphose), i litter. väl förstpå 1770-t., vanligt fr. o. m. 1780-90-t.;förr även syne- = danska, efter ty.gesichts-pUnkt o. franska point de vue, jämförmlat.punc-tum visus.

Ordets historia kommer från Svensk etymologisk ordbok, Elof Hellquist (1922)

Exempelmeningar som innehåller syn

Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

 • Men många arbetsgivare har också öppnat upp för en mer flexibel syn på frågan.
 • I klippet hör du regionrådet Rachel Debasso ( S ) utveckla sin syn på individens kontra samhällets ansvar.
 • En predikoteologi som anknyter till en mer interaktiv syn på kommunikation behöver med nödvändighet vara mer komplex.
 • Jag anade att John såg för sin inre syn hur min mor låg och slöade under hårtorken.
 • Värre än den löjliga samhällskritiken och den känslopåvra bilden av mänskliga relationer är dock författarnas syn på brottet.
 • Hur kan det komma sig att de olika distrikten har så olika syn på förbundet ?
 • I klippet ovan berättar politikerna mer om sin syn på stadsdelsindelningen.
 • Hon står med högt lyftat huvud och fnyser upphetsat när hon får syn på transporten.
 • I klippet ger de sin syn på tisdagens besked och den egna gymnasieframtiden.
 • Ångsågen var ännu vid 1860talets början en ganska ovanlig syn.
 • Jag hade nog inte tänkt mer på saken om det inte hade varit så att jag råkade få syn på en gammal svensk kvällstidning häromdagen.
 • Klippet : Hör de olika parterna ge sin syn på frågan om restaurangernas öppettider.
 • Ledande svenska statstjänstemäns och politikers syn på tjänstemannarollen i ett förändringsperspektiv.