Vad betyder tukt? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

tukt

uttal: [ tuk:t ]

(tukten)


Vad betyder tukt?

tukt substantiv
  1. sträng disciplin
Snabblänkar

Besläktade ord till tukt

Tukt på engelska

Synonymer till tukt

För fler synonymer se synonymer till tukt

Ordets historia/ursprung

tukt, goda seder såsom frukt av engod uppfostran, t. ex. i tukt och ära,hålla i tukt och Herransförmaning, jämför gamla bibelövers.: 'En dägeligqwinna utan tukt är lika som en somed ett gyldene spann (dvs. ring) pånäsone' (Sal. Ordspr. 11: 22), nu oftaanslutet till den sekundära betyd, hostukta nedan, även: disciplin o. d. (it. ex. krigstukt); i äldre nysvenska (1520 - 1730) också tokt,fsv. tukt, tokt, tykt, ofta även: höviskhet,belevenhet, ridderlighet = fornisländska tykt, da.tugt, från medellågtyska (1200 - 1500) tucht, tukt, uppfostran,dragande = fornhögtyska zucht, även: avkomma(ty. zucht), ägs. tyht, uppfostran m. m.,jämför gotiska språket ustauhts, fulländning, av germ.*tuhti-, vbalsbst. på urindoeuropeiska -ti till germ.*teuhan, draga (se töja, tåg 2 osv.) =lat. ducli- i ductio, förande. - Härtillvb. tukta, förr även 'uppfostra', t. ex.gamla bibelövers.: 'en wältuktad qwinnastår icke till att betala' (Jes. Syr. 26: 18),fsv. tukta, -o-, uppfostra, hålla i tukt,kuva - fornisländska tukta, danska tugle (aga, i ä.da. också: uppfostra), från medellågtyska (1200 - 1500) tuchten,även: avla = medellågtyska (från 1100 till Luther) zuchten (jämför ty.zuchtigen), ägs. tyhtan i samma eller likn.betyd. Med avs. på betyd, 'avla,avkomma' jämför t. ex. de besl. medellågtyska (från 1100 till Luther) ziugen(ty. zeugen), avla, ägs. tieman, varahavande, föröka sig (engelska teem), av germ.*taugmian, latin educere, bl. a.: fram-alstra; o. med avs. på betyd, 'uppfostra'de besl. latin educere o. educäre samt ty.erziehen i samma betyd., egentl.: föraut, upp, ävensom danska opdrage. - Jfrtukt. - Tukthus, 1624: Barna- ochTuktohus, 1631 (tucht-), 1649 (tuchte-)osv. = danska tugthus, efter Hy. tuchthus,ty. zuchthaus; äldst egentl.: arbetshus,uppfostringsanstalt, i Sverige tidigastför bl. a. hittebarn, tiggare o. d. -Tuktomästare, fornsvenska tuktomcestare(tyk-to-), i äldre nysvenska (1520 - 1730) o. fsv.: uppfostrare, lärare= danska tugtemester, efter ä. mlty.*tuchte-o. *tuchteméster, jämför medellågtyska (från 1100 till Luther) der zuhtemei-ster. Tamm Sammans, ord södra 153. Alltsåej närmast från medellågtyska (1200 - 1500) tuchtméster.

Ordets historia kommer från Svensk etymologisk ordbok, Elof Hellquist (1922)

Korsordsledtrådar & korsordssvar

Ibland kan korsordsfrågor och korsordssvar ge lite ledtrådar till hur man på ett annorlunda eller litet underfundigt sätt kan beskriva ett ord. Tyvärr så har vi inte hittat några för ordet tukt ännu.

Exempelmeningar som innehåller tukt

Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

  • Finanspakten kräver att medlemmarna håller budgetunderskott i tukt och förmaning, och stipulerar bestraffningar för d...
  • Och dessa trånga begrepp om tukt och moral, vad hade de för giltighet för en helig man ?
  • Vi har hållit de svenska bankerna i herrans tukt och förmaning och tvingat upp bland annat kapitaltäckningen.
  • Det är ett liv i tukt eller askes, detta som aposteln S:t Paulus så ofta talar om.
  • Trots att hon och maken försökt uppfostra honom i all tukt och förmaning, men också med kärlek, blev det inte något Guds barn.
  • Pornografi som tidigare hade varit förbjuden legaliserades i princip när tukt och sedlighetsbestämmelsen upphävdes år 1970 ( 1970:125 ).