Vad betyder vandel? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

vandel

uttal: [ v'an:del ]

(vandeln)


Vad betyder vandel?

vandel substantiv
 1. levnadssätt
 2. livsstil, sätt att leva
Snabblänkar

Besläktade ord till vandel

Vandel på engelska

Synonymer till vandel

   Hittade inga synonymer till vandel...

  För fler synonymer se synonymer till vandel

  Ordets historia/ursprung

  vandel, i betyd, 'näringsfång' t. ex.1591, i förb. handel och vandel t. ex.1621, yngre fornsvenska vandel (wannel 1495),ersättning (även i t. ex. i G. I:s reg.) =da. vandel, liv, ävensom i förb. handelog vandel, från ty.: medellågtyska (1200 - 1500) wandel,förändring, förbättring, ersättning m. m.= fornhögtyska ivantal (ty. wandel, förändring,brist, vandel; även i handel undwandel), av urgermanska *wandala-, av sammastam wand- som vända, avljudsformtill urgermanska *windan, slingra, vrida = sv.vinda (se d. o.). Grundbetyd, alltså:vändning, ändring, varav bl. a. 'vand-ring, trafik', varifrån dels'levnadsvan-del* o. dels 'handel' (det senare närmastfrån den i fornhögtyska uppträdande betyd,'byte'). Samma betydelseutveckling:'vändning' ;> 'handelstrafik' i t. ex. litau.wercziu's, vänder mig, handlar. -Av-ledn.: fornhögtyska wanialon, förändra,förvandla, medelhögtyska, nyhögtiska wandeln, även: gå= medellågtyska (1200 - 1500) ivandelen; från ty.: ä. nsv.vandia, förvandla, gottgöra, vandra,vartill även svenska förvandl a, fornsvenska förvandla= danska forvandle, från mlty.vorwande-len = nyhögtiska verwandeln. Med avs. påbetyd, 'gå' jämför det besl. engelska went, gick,till ä. engelska wend, gå = ägs. wendan =vända. - Jfr vandra.

  Ordets historia kommer från Svensk etymologisk ordbok, Elof Hellquist (1922)

  Korsordsledtrådar & korsordssvar

  Korsordsledtrådar där svaret varit eller innehållt vandel

  Exempelmeningar som innehåller vandel

  Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

  • Suputer, luffare och dagsverkare av mera tvivelaktig vandel var uppsamlingsgruppen för dem som inte platsade i någon av de etablerade kretsarna.
  • Det framgår att styrelsen för sällskapet haft en diskussion om huruvida en hedrande vandel skulle krävas.
  • Där fanns en del fäder vars handel och vandel det var litet si och så med.
  • An- nat vilkor erfordrades icke, än att flickan är känd lör dygdig och ärbar vandel, flit, arbetsamhet och sparsamhet. »
  • Samtliga för det de fört en osedlig och oordentlig vandel.