Vad betyder vatten? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

vatten

uttal: [ v'at:en ]

(vattnet, vatten, vattnen)


Vad betyder vatten?

vatten substantiv
 1. havs- el. sjöområde
vatten
 1. allmänt en färg-, lukt- och smaklös vätska; kemisk förening mellan väte och syre, bestående av två väte- och en syreatom (h2o), diväteoxid
 2. geografi sjö eller dylikt vattenfyllt område
Snabblänkar

Synonymer till vatten

För fler synonymer se synonymer till vatten

Ordets historia/ursprung

vatten, fornsvenska vatn = fornisländska vatn, danska vand(beroende på en speciellt danskutveckling av vatn - skån. vann), egentl. en/i-stam, urgermanska *walan-, med n i nom.sing. från vissa synkoperade kasus (jämfört. ex. gotiska språket dat. plur. watnam), varefterordet antagit a-stamsböjning (j fr namn),alltså mostsvarande gotiska språket wato n. o. (medavljud) sanskrit nddn-, vatten. Härjämtei sht i västgerm. spr. 7*-stnm: fsax.wa-tar, fornhögtyska wazzar (ty. wasser), ags.waeter (engelska water) samt fornsvenska sjön. Vaetur(se Vättern); jämför utter o. vattra.Båda stammarna uppträda i grek.(h)ydor, genit. (h)ýdatos (av urindoeuropeiska *udntos).JV-stammens n förekommer även i t. ex..litau. vanda (genit. vandens), vatten, av*uadn-, o. latin linda, våg, av *udna.Fslav. voda, vatten, utgår från urindoeuropeiska *uodäeller *uodör. Om avljudsstadiet -e- seVättern. Samtliga formerna gå välytterst tillbaka till gemensamtpara-digm; jämför senast H. Petersson Heterokl.s. 13 f. leur. rot ued~nd, antagl. aveued (se J u t-). Från fin.-ugr. spr. hafin. vesi9 vatten (av *veli), mord v. ved'ds. osv. anförts bland exempel på ord,som synas tyda på ursläktskap meddenna språkstam; jämför under m jod, val 3,vädur, samt se Wiklund Le MondeOriental 1: 56 f. Se f. ö., utom ovannämnda art., Kin ne vald s (härad),Vadstena, Vanstad, Vanas, vaska, vasssbst., v a s s l e, v a 11 u-, vinter, våt, väta,Vattle, vätska ävensom Unden,Un-nen o. visky. -Fåvattenpåsinkvarn, mostsvarande i danska, ty., italienska m. fl.- Gå över ån efter vatten, motsv.da. gaa över baikken efter vand, jämför lat.medio flnmine qncerere aquam. - Tagasig vatten överhuvudet, mostsvarande ida. - Den i svenska dial. vanligasammans.-leden vass- i vassfall, -gröt, -verit,-välling osv. utgår från fornsvenska väts- avvatns-t. ex. väts-, valnsdrope = fornisländska vaz-, medbortfall av n mellan två konsonanter.- Avledn. vattna - fsv., fornisländska = da.vande; jämför medellågtyska (1200 - 1500) wateren, angelsaxiska eller fornengelska wceteriands. Med avs. på uttr. vattnas imunnen jämför fornsvenska mwnnen är vathniskärefft-her mathen - svenska dial. vattnisk, ä. da.vandisk. - Om andra indoeur. ord för'vatten' se ur 2 o. å, sbst. Betr.genus-växlingen hos dessa ord ('vatten' neutr.o. å fem.) se Meillet Ling. hist. södra 215 f.

Ordets historia kommer från Svensk etymologisk ordbok, Elof Hellquist (1922)

Exempelmeningar som innehåller vatten

Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

 • Förliden söndag hade emellertid gossen råkat erhålla så svåra brännskador af kokande vatten att han afled på juldagsmorgonen.
 • Hon vaknar tidigt strax innan gryningen, och så fort det blir ljust går hon och hämtar vatten vid en brunn tre kilometer bort.
 • ASPERA-4 bevisade att vatten på Venus flyr ut i rymden med energi som kommer från solvinden.
 • Eller hur, sa Hans Emanuel och drack vatten.
 • Vårt livsviktiga vatten !
 • Finns det risker med radon i vatten ?
 • - Drick lite vatten !
 • Duncan, som kände sin mors ogillande, ingrep och sade : " Nadia, du kan väl gå och sätta dem i vatten medan jag presenterar Ellen för allihop. "
 • Rör ut potatismjölet i lite vatten.
 • Koka pastan i lättsaltat vatten...
 • Större delen av Växbo, Rengsjö och Glössbo är sedan söndagsförmiddagen utan vatten.
 • Hon lägger ett kallt omslag på hennes panna och låter henne dricka mycket vatten.
 • Mittsverige Vatten har bestämt sig för att byta avloppsledningen på den drabbade vägen.

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du vår användning av cookies. Mer information