Vad betyder vatten? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

vatten

uttal: [ v'at:en ]

(vattnet, vatten, vattnen)


Vad betyder vatten?

vatten substantiv
 1. havs- el. sjöområde
vatten
 1. allmänt en färg-, lukt- och smaklös vätska; kemisk förening mellan väte och syre, bestående av två väte- och en syreatom (h2o), diväteoxid
 2. geografi sjö eller dylikt vattenfyllt område
Snabblänkar

Synonymer till vatten

För fler synonymer se synonymer till vatten

Ordets historia/ursprung

vatten, fornsvenska vatn = fornisländska vatn, danska vand(beroende på en speciellt danskutveckling av vatn - skån. vann), egentl. en/i-stam, urgermanska *walan-, med n i nom.sing. från vissa synkoperade kasus (jämfört. ex. gotiska språket dat. plur. watnam), varefterordet antagit a-stamsböjning (j fr namn),alltså mostsvarande gotiska språket wato n. o. (medavljud) sanskrit nddn-, vatten. Härjämtei sht i västgerm. spr. 7*-stnm: fsax.wa-tar, fornhögtyska wazzar (ty. wasser), ags.waeter (engelska water) samt fornsvenska sjön. Vaetur(se Vättern); jämför utter o. vattra.Båda stammarna uppträda i grek.(h)ydor, genit. (h)ýdatos (av urindoeuropeiska *udntos).JV-stammens n förekommer även i t. ex..litau. vanda (genit. vandens), vatten, av*uadn-, o. latin linda, våg, av *udna.Fslav. voda, vatten, utgår från urindoeuropeiska *uodäeller *uodör. Om avljudsstadiet -e- seVättern. Samtliga formerna gå välytterst tillbaka till gemensamtpara-digm; jämför senast H. Petersson Heterokl.s. 13 f. leur. rot ued~nd, antagl. aveued (se J u t-). Från fin.-ugr. spr. hafin. vesi9 vatten (av *veli), mord v. ved'ds. osv. anförts bland exempel på ord,som synas tyda på ursläktskap meddenna språkstam; jämför under m jod, val 3,vädur, samt se Wiklund Le MondeOriental 1: 56 f. Se f. ö., utom ovannämnda art., Kin ne vald s (härad),Vadstena, Vanstad, Vanas, vaska, vasssbst., v a s s l e, v a 11 u-, vinter, våt, väta,Vattle, vätska ävensom Unden,Un-nen o. visky. -Fåvattenpåsinkvarn, mostsvarande i danska, ty., italienska m. fl.- Gå över ån efter vatten, motsv.da. gaa över baikken efter vand, jämför lat.medio flnmine qncerere aquam. - Tagasig vatten överhuvudet, mostsvarande ida. - Den i svenska dial. vanligasammans.-leden vass- i vassfall, -gröt, -verit,-välling osv. utgår från fornsvenska väts- avvatns-t. ex. väts-, valnsdrope = fornisländska vaz-, medbortfall av n mellan två konsonanter.- Avledn. vattna - fsv., fornisländska = da.vande; jämför medellågtyska (1200 - 1500) wateren, angelsaxiska eller fornengelska wceteriands. Med avs. på uttr. vattnas imunnen jämför fornsvenska mwnnen är vathniskärefft-her mathen - svenska dial. vattnisk, ä. da.vandisk. - Om andra indoeur. ord för'vatten' se ur 2 o. å, sbst. Betr.genus-växlingen hos dessa ord ('vatten' neutr.o. å fem.) se Meillet Ling. hist. södra 215 f.

Ordets historia kommer från Svensk etymologisk ordbok, Elof Hellquist (1922)

Exempelmeningar som innehåller vatten

Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

 • Han skrattade och hämtade vatten åt henne.
 • FN varnar för att bristen på mat och vatten snart kan bli akut.
 • I den enklaste behandlingen doppades halmbalar i kar med natriumhydroxid som lösts i vatten.
 • Den torra skogen ekade genom grottor drypande av vatten och hennes kropp kändes som fylld med het sand.
 • Hon menar även att miljögifter, fartygstrafik, ekolod, arbete under vatten, såsom med vindkraftverk och gasledningar, är allvarliga hot.
 • - Dåligt vatten ni har här, säger generalen.
 • Solen gassade ner och han kunde se Avasjöns vatten bortom de närmaste åkrarna.
 • Han spottade ut vatten då han kom ovanför ytan.
 • Därmed får träden svårt att ta upp vatten.
 • Under tiden skedde också betonginjektering i berget för att förhindra att stora mängder vatten läckte ut.
 • Men när jag bad att vi skulle få litet vatten, skakade han på huvudet.
 • Ex. : varm dusch ; varmt bad / vatten.
 • Flera av husen är fyllda med vatten upp till taket.
 • Konstbevattningen utökades, och i stället för att minska användningen av vatten försökte man öka tillgången.