Vad betyder vatten? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

vatten

uttal: [ v'at:en ]

(vattnet, vatten, vattnen)


Vad betyder vatten?

vatten substantiv
 1. havs- el. sjöområde
vatten
 1. allmänt en färg-, lukt- och smaklös vätska; kemisk förening mellan väte och syre, bestående av två väte- och en syreatom (h2o), diväteoxid
 2. geografi sjö eller dylikt vattenfyllt område
Snabblänkar

Synonymer till vatten

För fler synonymer se synonymer till vatten

Ordets historia/ursprung

vatten, fornsvenska vatn = fornisländska vatn, danska vand(beroende på en speciellt danskutveckling av vatn - skån. vann), egentl. en/i-stam, urgermanska *walan-, med n i nom.sing. från vissa synkoperade kasus (jämfört. ex. gotiska språket dat. plur. watnam), varefterordet antagit a-stamsböjning (j fr namn),alltså mostsvarande gotiska språket wato n. o. (medavljud) sanskrit nddn-, vatten. Härjämtei sht i västgerm. spr. 7*-stnm: fsax.wa-tar, fornhögtyska wazzar (ty. wasser), ags.waeter (engelska water) samt fornsvenska sjön. Vaetur(se Vättern); jämför utter o. vattra.Båda stammarna uppträda i grek.(h)ydor, genit. (h)ýdatos (av urindoeuropeiska *udntos).JV-stammens n förekommer även i t. ex..litau. vanda (genit. vandens), vatten, av*uadn-, o. latin linda, våg, av *udna.Fslav. voda, vatten, utgår från urindoeuropeiska *uodäeller *uodör. Om avljudsstadiet -e- seVättern. Samtliga formerna gå välytterst tillbaka till gemensamtpara-digm; jämför senast H. Petersson Heterokl.s. 13 f. leur. rot ued~nd, antagl. aveued (se J u t-). Från fin.-ugr. spr. hafin. vesi9 vatten (av *veli), mord v. ved'ds. osv. anförts bland exempel på ord,som synas tyda på ursläktskap meddenna språkstam; jämför under m jod, val 3,vädur, samt se Wiklund Le MondeOriental 1: 56 f. Se f. ö., utom ovannämnda art., Kin ne vald s (härad),Vadstena, Vanstad, Vanas, vaska, vasssbst., v a s s l e, v a 11 u-, vinter, våt, väta,Vattle, vätska ävensom Unden,Un-nen o. visky. -Fåvattenpåsinkvarn, mostsvarande i danska, ty., italienska m. fl.- Gå över ån efter vatten, motsv.da. gaa över baikken efter vand, jämför lat.medio flnmine qncerere aquam. - Tagasig vatten överhuvudet, mostsvarande ida. - Den i svenska dial. vanligasammans.-leden vass- i vassfall, -gröt, -verit,-välling osv. utgår från fornsvenska väts- avvatns-t. ex. väts-, valnsdrope = fornisländska vaz-, medbortfall av n mellan två konsonanter.- Avledn. vattna - fsv., fornisländska = da.vande; jämför medellågtyska (1200 - 1500) wateren, angelsaxiska eller fornengelska wceteriands. Med avs. på uttr. vattnas imunnen jämför fornsvenska mwnnen är vathniskärefft-her mathen - svenska dial. vattnisk, ä. da.vandisk. - Om andra indoeur. ord för'vatten' se ur 2 o. å, sbst. Betr.genus-växlingen hos dessa ord ('vatten' neutr.o. å fem.) se Meillet Ling. hist. södra 215 f.

Ordets historia kommer från Svensk etymologisk ordbok, Elof Hellquist (1922)

Exempelmeningar som innehåller vatten

Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

 • Det brann i mig, men han ville inte diskutera eld och vatten, utan gick redan omkring och petade i de nerbrända ruinerna.
 • Vi är bortskämda med vatten i Sverige, men här hotas grundvattnet på allvar.
 • De menade att överenskommelserna innehåller många frågetecken och att Nordsjöns sjuka vatten knappast kommer att tillfriskna snabbt.
 • Sammanlagt 20 personer från räddningstjänsten arbetar med att pumpa bort vatten och bygga vallar.
 • Bilder från platsen visar hur brandmän kämpade mot lågorna från såväl land som vatten.
 • Enligt honom är tusentals människor i Homs helt isolerade från omvärlden, och bristen på mat, medicin och vatten är akut.
 • – Första vintern hade vi bara en vedeldad bastu och fick där värma vatten för att tvätta oss, berättar Anders.
 • Kameler går på vatten ( 1995 ), som populariserade både avhandlingen och teorin ( Art.
 • Lars-Petter skulle ändå hämta vatten i bäcken och rantade över den där bäckbron jämt och samt.
 • Friden, solskenet, värmen och den lugna rytmen i arbetet verkade på mig som olja på upprört vatten.
 • Alla grannar är överens : 2019 gav Karlskrona kommun besked att det inte skulle bli kommunalt vatten och avlopp längs Klakebäcksvägen.
 • Vännen hade berättat att en smäll hördes och att vatten började forsa in genom ett hål.
 • Kristofer fyller munnen med vatten och sprutar ut en fin stråle som träffar Gertrud på kinden.
 • Vattna bara en gång i veckan med rumstempererat vatten och låt jorden torka upp lätt mellan vattningarna.

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du vår användning av cookies. Mer information