Vad betyder omsider? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

omsider

uttal: [ åms'i:der ]

Vad betyder omsider?

omsider adverb
 1. så småningom, till sist
 2. äntligen, till slut
 3. småningom, efter hand, med tiden
Snabblänkar

Besläktade ord till omsider

  Omsider på engelska

  Synonymer till omsider

  För fler synonymer se synonymer till omsider

  Ordets historia/ursprung

  omsider, fornsvenska um sīdher (jämte umsīdh, um sīdha) = fornisländska um sið(ir), da.omsider. Möjl. egentl. med Falk-Torpplur. till ett sbst. *sīdh = fornisländska *sīð,substantivering av fornsvenska adj. *sīþer = isl.*síðr, sen, som förutsattes för t. ex. fsv.sidhkvæld(er) = fornisländska síðkveld, den senaredelen av kvällen, o. de under sistomnämnda orden; se f. ö. d. o.Annorlunda dock Noreen Ark. 6: 372, enl.vilken -sider är ett komparativadverbpå -ir, av urindoeuropeiska -eri, såsom fornisländska yfer = fornhögtyskaubiri, sanskrit upari. Fsv. sīdherförhölle sig då till sīdh = yfer: of.

  Ordets historia kommer från Svensk etymologisk ordbok, Elof Hellquist (1922)

  Korsordsledtrådar & korsordssvar

  Korsordsledtrådar där svaret varit eller innehållt omsider

  Exempelmeningar som innehåller omsider

  Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

  • Omsider skildes man dock åt, tänkande på de förflutna timmarne — och på framtiden.
  • Omsider lärde jag känna friherre von Beckebach, och han tycktes förena alla nödiga egenskaper.
  • Och nästan samtlige ha de ansett lyckligt, att omsider något göres i denna Mga, som blott alltför länge fått ligga nere, obeak- tad och orörd.
  • Omsider återkallades de dock till verklighe- ten, och hon frågade, hur sakerna stodo.
  • Då hade sent omsider en annan kontinental metod att berika kungarna letat sig hit, myntförsämring.
  • Kanske det ändå verkade litet osäkert, ransoneringar och ransoneringskort hade sent omsider börjat införas där hemma.
  • För övrigt sammanföll sent omsider det socialdemokratiska genombrottet i Stigsjö med övergången till moderna partival.
  • Under tiden hade de förföljande gendarmerna omsider lyckats praktisera sig upp på den af- atängda vinden.
  • Hans utsväfvande lefnadssätt förde honom allt längre ut på det sluttande planet, och omsider tog det en ända med förskräckelse.
  • Gropen blef småningom mindre djup, och när villan omsider var färdig, planerades med några lass jord rundt omkring.
  • Det avgörande året var 1956 då det sent omsider var dags för ett ledarskifte i Polen.
  • Det kan nog nu omsider vara tid på att se på tingen med mera fördomsfri blick, både i ett och annat.
  • Syster Ida hade emellertid skickat efter dok- tor White, och denne infördes omsider till den unga flickan ,.såsom vi sedan få se.

  Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du vår användning av cookies. Mer information