Vad betyder omsider? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

omsider

uttal: [ åms'i:der ]

Vad betyder omsider?

omsider adverb
 1. så småningom, till sist
 2. äntligen, till slut
 3. småningom, efter hand, med tiden
Snabblänkar

Besläktade ord till omsider

  Omsider på engelska

  Synonymer till omsider

  För fler synonymer se synonymer till omsider

  Ordets historia/ursprung

  omsider, fornsvenska um sīdher (jämte umsīdh, um sīdha) = fornisländska um sið(ir), da.omsider. Möjl. egentl. med Falk-Torpplur. till ett sbst. *sīdh = fornisländska *sīð,substantivering av fornsvenska adj. *sīþer = isl.*síðr, sen, som förutsattes för t. ex. fsv.sidhkvæld(er) = fornisländska síðkveld, den senaredelen av kvällen, o. de under sistomnämnda orden; se f. ö. d. o.Annorlunda dock Noreen Ark. 6: 372, enl.vilken -sider är ett komparativadverbpå -ir, av urindoeuropeiska -eri, såsom fornisländska yfer = fornhögtyskaubiri, sanskrit upari. Fsv. sīdherförhölle sig då till sīdh = yfer: of.

  Ordets historia kommer från Svensk etymologisk ordbok, Elof Hellquist (1922)

  Korsordsledtrådar & korsordssvar

  Korsordsledtrådar där svaret varit eller innehållt omsider

  Exempelmeningar som innehåller omsider

  Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

  • Hemma hos brodern förtärde de ovanpå detta en kall gås och gick omsider till vila.
  • Väl i Milano möts jag omsider av beskedet att han är i Ravenna, varpå jag tar tåget dit och tar in på samma hotell.
  • Kitty borde vara i säng, och omsider beslöt hon att gå in med henne.
  • Han somnade först omsider.
  • Om han lät alla intryck av henne sjunka in i sig, vilket blir omsider det helt dominerande intrycket ?
  • Omsider synes ett ägg, natten öfverskyggar det med sina vingar och Amor äldste sonen till alltings upphofsman, bistår med sina omsorger.
  • På en promenad längs Djurgårdskanalen ser jag att där sent omsider smugits upp en liten byst av Folke Bernadotte, rest 2009.
  • Detta är uppränningen till min historia, det första steg, mot det mörker, hvarur jag sent omsider vaknat.
  • Omsider tröttnade nybyggarne på Toba.
  • Eichmanns försvarsadvokat, Robert Servatius, hade - omsider !
  • Jag måste omsider mig lära att maktlös i grunden jag är.
  • Omsider hördes ett buller der uppe.
  • Afsevärda summor tecknades också för detta ändamål, men omsider förföll idén, och pengarne användes på annat håll.