Vad betyder veta? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

veta

uttal: [ ve:t ]

(visste, vetat, veta, vet, vet)


Vad betyder veta?

veta verb
 1. ha kunskap om, känna till
 2. ha (specifik) kunskap om
 3. känna till, vara medveten om
exempel:
 • hon kom till Sverige utan att vi visste om det
 • vi fick veta att tåget just hade gått
 • jag vet inte när hon kommer
Snabblänkar

Synonymer till veta

För fler synonymer se synonymer till veta

Ordets historia/ursprung

veta = yngre fsv., av ä. vita (ipf. visse,kvar i dalm., sedan viste med analogiskt1t ss. i ty.), se till, erfara, veta, känna= fornisländska detsamma = danska vide, got., fsax., ägs.witan (jämför engelska to wit, nämligen, av ägs.gerund. tö witanne), fornhögtyska wizzan (ty.wissen), ett preterito-presen tiskt verbmed urspr, perfektbetyd, av presens,germ. *wait:got. walt, fornsaxiska wét, fornhögtyskaweiz (ty. weiss), ägs. wdt (ä. engelska wot),isl. veit, fsv., svenska vet, osv. = urindoeuropeiska *uoida :sanskr. veda, jag vet (se Veda), grek.oida(siv*uoid-)ds. (jämför historia), egentl.:jag har sett, mostsvarande latin vidi (av *noid-i)i denna senare betyd., till grekiska eldon,såg (jämför idol, i d y 11), aor. inf. idein(jämför idé), fornslaviska videli, se, latin videre,se (jämför revidera, vidimera, vision),varav italienska vcdere (se belvedär,vedett) o. f ra. voir (jämför vy); med mö t s var.även i kelt., balt. o. armeniska spr.; se f. ö.vetta. Jfr till betyd.-utvecklingen avpres. vet under lära. - Kausativum:germ. *waitiati: fornhögtyska weizzen, låta veta,isl. veita, utföra, hjälpa (egentl.: visa),fsv. veta, låta erfara, giva, låta få,bevilja (jämför valvet a) - sanskrit védågati,låter veta, tillkännagiver, meddelar. -Det numera blott värd. sup. vistförekommer redan i fornsvenska (jämte vitit, vilat= svenska vetat). - Veta hut, se hut. -Veta vad klockan har slagit, motsv.i nyhögtiska - Det vete fåglarna, kanskeeufemism för fan eller möjl. för attundvika Guds namn; jämför nyhögtiska das mag derkuckiick wissen o. AristophanesFåglarne 520: 'Då svor ej heller en mänskavid Gud, men vid fåglarna svuro dealla' (fauvué T* ovdelg åvdgcojioiv röretfeöv, åW oQvvdac; äjravrec;); men åandra sidan även 600 - 601: 'man sägerju sålunda allmänt: »Nu känner ejnågon min skatt, var han finnes, om ickemåhända en fågel»' (. . Oödeig oldev TÖVfirjöavQÖv rov éfiövj nhi]v el TIS ^ö'ÖQVIS). - Jfr f. ö. vett, vetta, vis,visa, viss, vite.

Ordets historia kommer från Svensk etymologisk ordbok, Elof Hellquist (1922)

Korsordsledtrådar & korsordssvar

Korsordsledtrådar där ledtråden innehåller veta

Exempelmeningar som innehåller veta

Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

 • Hon ville veta hur hennes fadderbarn mådde - och det var bara bra - och hur Per lyckades med tobaksodlingen och trädgården.
 • När björnar visar sig och folk får veta var den är så blir det folksamlingar.
 • Jag var här i somras, fick du veta det ?
 • Det måste jag väl veta och de med, för resten, om de äga en karta : kostar femtio öre !
 • – Utan att veta vad jag skulle med alla visitkort, samlade jag in dem och skrev ner alla nummer i min svarta bok.
 • Mangs vill veta om han lider av Aspergers syndrom.
 • Han tänkte : Jag kommer aldrig att veta vilketdera, fast andra naturligtvis kommer att tala om det för mig under återstoden av mitt liv.
 • Dessutom får vi veta var alla befann sig när de mördades.
 • Och hur ska jag kunna veta - jag menar, syftar du på James ? "
 • Om ni vill veta var de tomterna ligger så titta på videoklippet här ovanför.
 • – Vi har fortfarande inte fått veta motiven till att just de här skolorna valts ut.
 • Han behövde bara höra de första smattrande ljuden i luren för att veta vem det var.
 • De fick också veta att inga följdfrågor skulle ställas.
 • I eftertexterna får man emellertid veta att samtliga spelare slutade ett år efter resan.
 • Jättejobbigt … å veta … å räkna alla när dom e sönder.
 • Om de inte varit med, då hade man kanske aldrig fått veta...