Vad betyder stor? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

stor

uttal: [ sto:r ]

(stort, stora, större, störst)


Vad betyder stor?

stor adjektiv
  1. framstående
exempel:
  • en stor författare
stor
  1. botniamål stor
  2. med mått eller utsträckning som överskrider genomsnittet
  3. (om person) som anses som bättre än de flesta; som åstadkommer mycket
Snabblänkar

Synonymer till stor

För fler synonymer se synonymer till stor

Ordets historia/ursprung

stor = fsv., danska = fornisländska starr, fornfrisiskastör, ägs. stör (en gång belagt), jämför fsax.störi; av urgermanska *störa- = ie.*st(h)äro-i litauiska störas, tjock, fornslaviska starii,gammal, egentl.: styv (vartill ryska stdrosta,by- eller sockenfogde; se ålderman);r-bildning till urindoeuropeiska st(h)ä, stå, vara styv.Till den avlägset besläktade, likbetyd,roten st(h)u (jämför stöd) höra bl. a. fornhögtyskastiuri, sturi, stor, präktig, fornsvenska o. svenska dial.s tur, stor, nyhögtiska stier, tjur, osv. (se undertjur) = sanskrit sthiird-, grov, stor (jämförf. ö. Sture o. stör 1). - Storartad,Tegnér 1832, Atterbom 1833, ännu ejhos Dalin 1853, egentl, vanligt förstefter denna tid; efter nyhögtiska grossartig o.(el.) danska storartet. Fischerströms blifvastorartad, om boskap, står icke i direkthistoriskt samband med den senare anv.- Stormakt, Sverige tidn. 1852, Agardh1853: 'fem herrskarestater, eller såsomde sjelfva kalla sig »Stormakter», Östg.Corresp. 1854, Upsalaposten 1860, alltsåurspr, ett typiskt tidningsord; efter ty.grossmachl (atm. redan 1778).- Stor-slagen, väl uppkommet på 1860-t. o.vid denna tid använt av L. De Geer:'en så »storslagen» personlighet somgrosshandlar Nyblad' (Grefve Lillie s.12 [1880]); f. ö. t. ex. M. Lönnberg1876, Rydberg Athen. 1876 (tidigareuppl.: oerhörda), Wennerberg 1882; välegentl.: tilltagen i stort mått eller dyl.;jämför Lunds Veckobl. 1887: 'storslagen ..bokved' (i denna betyd, mostsvarande da.slor-slaacl); jämför norska storslegen, 'grovladen'.Se f. ö. Lindroth Adjektiv, af part. s.115. - Storvulen, se v u l e n.

Ordets historia kommer från Svensk etymologisk ordbok, Elof Hellquist (1922)

Exempelmeningar som innehåller stor

Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.