Vad betyder stor? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

stor

uttal: [ sto:r ]

(stort, stora, större, störst)


Vad betyder stor?

stor adjektiv
 1. framstående
exempel:
 • en stor författare
stor
 1. botniamål stor
 2. med mått eller utsträckning som överskrider genomsnittet
 3. (om person) som anses som bättre än de flesta; som åstadkommer mycket
Snabblänkar

Synonymer till stor

För fler synonymer se synonymer till stor

Ordets historia/ursprung

stor = fsv., danska = fornisländska starr, fornfrisiskastör, ägs. stör (en gång belagt), jämför fsax.störi; av urgermanska *störa- = ie.*st(h)äro-i litauiska störas, tjock, fornslaviska starii,gammal, egentl.: styv (vartill ryska stdrosta,by- eller sockenfogde; se ålderman);r-bildning till urindoeuropeiska st(h)ä, stå, vara styv.Till den avlägset besläktade, likbetyd,roten st(h)u (jämför stöd) höra bl. a. fornhögtyskastiuri, sturi, stor, präktig, fornsvenska o. svenska dial.s tur, stor, nyhögtiska stier, tjur, osv. (se undertjur) = sanskrit sthiird-, grov, stor (jämförf. ö. Sture o. stör 1). - Storartad,Tegnér 1832, Atterbom 1833, ännu ejhos Dalin 1853, egentl, vanligt förstefter denna tid; efter nyhögtiska grossartig o.(el.) danska storartet. Fischerströms blifvastorartad, om boskap, står icke i direkthistoriskt samband med den senare anv.- Stormakt, Sverige tidn. 1852, Agardh1853: 'fem herrskarestater, eller såsomde sjelfva kalla sig »Stormakter», Östg.Corresp. 1854, Upsalaposten 1860, alltsåurspr, ett typiskt tidningsord; efter ty.grossmachl (atm. redan 1778).- Stor-slagen, väl uppkommet på 1860-t. o.vid denna tid använt av L. De Geer:'en så »storslagen» personlighet somgrosshandlar Nyblad' (Grefve Lillie s.12 [1880]); f. ö. t. ex. M. Lönnberg1876, Rydberg Athen. 1876 (tidigareuppl.: oerhörda), Wennerberg 1882; välegentl.: tilltagen i stort mått eller dyl.;jämför Lunds Veckobl. 1887: 'storslagen ..bokved' (i denna betyd, mostsvarande da.slor-slaacl); jämför norska storslegen, 'grovladen'.Se f. ö. Lindroth Adjektiv, af part. s.115. - Storvulen, se v u l e n.

Ordets historia kommer från Svensk etymologisk ordbok, Elof Hellquist (1922)

Exempelmeningar som innehåller stor

Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

 • Hennes triumf verkade så stor den kunde bli när Corneille plötsligt reste sig.
 • – Jag kände mig inte redo att starta en så stor och viktig match.
 • Spanien lyckades inte få hål på Sverige – trots stor dominans.
 • KOB motsvarar ( Helt och hållet och I stor omfattning ) vad Svenska kyrkan behöver enligt 71 % av de svarande.
 • Stor succé - en fantastisk lägenhet högst upp i ett georgianskt hus - vill dock inte bli för ivrig.
 • Detta möte blev en stor framgång ; det var säkert över 200 där, kvinnor och barn inräknade.
 • – H&M är en stor butik som lockar ett stort kunderlag, medan de mindre butikerna kan vara mer nischade.
 • – Kommer det en så stor mängd mejl så finns det en risk att handläggare tar till sig av detta och hanterar ärenden på ett felaktigt sätt.
 • Det finns en stor oro för att rekommendationer om socialt avstånd inte följs.
 • För att betraktas som ekvivalent bör ordet ha relativt stor utbredning : enstaka belägg räcker inte.
 • Ingen tror att medierna spelar en stor roll för hur de själva upplevelser hot och risker men en liten roll för hur andra upplever det samma.
 • Motiveringen lyder : Fredrik Rydman har på sitt orädda och modiga sätt omvandlat och nytolkat en stor balettklassiker.