Vad betyder grund? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

grund

uttal: [ grun:d ]

(grunden, grunder)


Vad betyder grund?

grund adjektiv
 1. inte djup
exempel:
 • en grund havsvik
grund
 1. plats med lågt vattendjup
 2. underliggande konstruktion (ofta i form av ett skikt) på vilken något kan placeras
 3. (bildligt) grundläggande (enklare) t.ex. kunskaper eller färdigheter som krävs för att skapa eller inrätta något
 4. något som orsaksmässigt måste existera eller inträffa innan något annat kan existera eller inträffa
 5. det nedersta eller innersta av något
Snabblänkar

Synonymer till grund

För fler synonymer se synonymer till grund

Ordets historia/ursprung

grund n. o. 2. grund r. utgå fråntvå olika fornsvenska sbst., som dock stundomäro svåra att hålla isär: grun n. o.grunder m., stam: grann-, botten, i shtunder vatten, mostsvarande fornisländska grunn n., grund,grunt ställe, o. grunnr m., botten, samt2. grund n. o. grunder m., stam: grund-,grund, botten, djup, grundval, bildl.:grund, orsak m. m., jämför fornisländska grund f.,slät mark, fält; mostsvarande *grundu- i got.grunduwaddjus, grundmur, fornsaxiska grundm., grund, jordmån, i ägs. även: golv,djup, sjö (engelska ground), fornhögtyska grunt,grund, botten, slätt (ty. grund), av germ.*grunp- o. "grund-; sannol. i avljudsförh.till de ord för 'sand, sandbank; grando. dyl.', som omnämnas under grandl; till urindoeuropeiska *ghrendh-, gnida sönder o. dyl.Jfr Persson Indog. Wortf. södra 293 n. 2.Se även avgrund.

Ordets historia kommer från Svensk etymologisk ordbok, Elof Hellquist (1922)

Exempelmeningar som innehåller grund

Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

 • Fotograferingen blev mycket uppmärksammad, på grund av uppgifter som då cirkulerade.
 • Det är också några åkare som inte kommer att delta under söndagens lopp på grund av reseförbud i deras hemländer.
 • Flera ledare har meddelat att det inte kommer att närvara på grund av hur ukrainska myndigheter behandlar Tymosjenko.
 • Enligt arbetsgivaren var det omöjligt att erbjuda läkaren fortsatt anställning på grund av oförmåga att fatta självständiga beslut.
 • Dessutom kommer företag inom kulturbranschen få behålla utbetalda pengar även om evenemangen inte blir av på grund av pandemin.
 • Med detta som grund menar respondenten att de inte strävar efter en vattenfallsbaserad modell utan snarare en iterativ process.
 • Men på grund av spridningen av coronaviruset sattes hela Italien i karantän på måndagskvälllen.
 • Ty svensk export har aldrig varit hämmad på grund af bristande transportmöjligheter, där den i öfrigt varit möjlig.
 • Ändå åker de hängande skyltarna med på grund av höga laster eller kranar.
 • Resultatet skulle ha offentliggjorts på valdagen den 3 februari, men försenades på grund av ett tekniskt haveri med en ny rösträkningsapp.
 • Att det finns någon faktiskt grund för att lägga sig till med ett nytt namn är inte alltid så viktigt.
 • OS skulle egentligen ha inletts i slutet av nästa månad, men i mars beslutades det att skjuta upp mästerskapet ett år på grund av coronaviruset.

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du vår användning av cookies. Mer information