Vad betyder konstitutionell? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

konstitutionell


Vad betyder konstitutionell?

konstitutionell adjektiv
 1. som har att göra med en konstitution
 2. konstitutionalistisk, som förespråkar konstitutionalism
Snabblänkar

Besläktade ord till konstitutionell

Konstitutionell på engelska

Synonymer till konstitutionell

   Hittade inga synonymer till konstitutionell...

  För fler synonymer se synonymer till konstitutionell

  Korsordsledtrådar & korsordssvar

  Ibland kan korsordsfrågor och korsordssvar ge lite ledtrådar till hur man på ett annorlunda eller litet underfundigt sätt kan beskriva ett ord. Tyvärr så har vi inte hittat några för ordet konstitutionell ännu.

  Exempelmeningar som innehåller konstitutionell

  Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

  • Statsskicket är konstitutionell arvsmonarki.
  • Warnling-Nerep, W : Betydelsen av konstitutionell rätt : Retroaktiv lagstiftning, kommunalt självstyre och europarättens inflytande.
  • Revolutionens estetiska program kan alltså inte sägas vara tydligt skilt från legala frågor i juridisk och konstitutionell bemärkelse.
  • Exempel på institutioner i den första kategorin är valsystem och konstitutionell kvotering.
  • Teoridelen börjar med att behandla dyslexi som en konstitutionell svaghet i vissa språkliga funktioner.
  • Atomiseringen är därför för Sontag konstitutionell i fotografiet och inte enbart ett grepp i en modernistisk genre.
  • Som vi redan har sagt kan orsaken ligga både i en konstitutionell svaghet som har med anlagen att göra eller i tidigare livserfarenheter.