Vad betyder liberal? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

liberal

uttal: [ liber'a:l ]

(liberalt, liberala)


Vad betyder liberal?

liberal adjektiv
 1. som tillhör el. avser liberalismen
liberal
 1. i ursprunglig, men föråldrad betydelse; som anstår en fri människa (som tidigare endast gällde personer med hög social status); beskriver eller vittnar om person av god utbildning; fri, oavhängig
 2. i mer allmän, sentida betydelse; frisinnad, fördomsfri, human, vidsynt, förstående, ej begränsad av etablerade, ortodoxa eller auktoritära synsätt
 3. politik inom politik; förespråkande av gradvisa reformer, särskilt politiska, som utökar demokrati och personliga rättigheter och skyddar individens enskilda frihet
 4. inom religion; åskådning som inte är bunden till dogmer och som förordar fri kritik av respektive heliga skrifter
 5. i äldre betydelse; person som är generös och frikostig, eller gåva, donation eller dylikt som är väl tilltagen
Snabblänkar

Synonymer till liberal

För fler synonymer se synonymer till liberal

Ordets historia/ursprung

liberal, adj., frikostig, i denna betyd,vanl. under 1700-t., från franska liberal, avlat. liberälis, avledning av latin liber, fri, avomstritt urspr. -- Som partinamn försti Spanien i samband med denkonstitutionalism som där infördes på1810-talet; omkr. 1820 i Tyskland, till enbörjan där dock i opolitisk betyd.; hososs vanligt i den politiska diskussionenunder 1820- o. 30-talen, t. ex. AllmännaJournalen 1820 (jämte liberalism;därjämte liberalist, t. ex. 1832 o. ännu 1868).Från början använt av liberalerna själva;av motståndarna gärna försett med ett»s. k.» eller med citationstecken, t. ex.Hans Järta 1825 o. tidskr. Hermoder1847. Tidigare i st. jakobin, brukatblott av motståndarna. - Jfr libertin.

Ordets historia kommer från Svensk etymologisk ordbok, Elof Hellquist (1922)

Korsordsledtrådar & korsordssvar

Korsordsledtrådar där ledtråden innehåller liberal

Exempelmeningar som innehåller liberal

Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

 • EN LIBERAL kommunalpolitiker som på 70-talet gärna skällde Stadsteatern för vänstervriden brukade dock alltid tillägga :
 • Både Dagens Nyheter ( oberoende liberal ) och moderata Borås Tidning anser att Barack Obama är ett bättre val än Mitt Romney.
 • Det var inget lätt beslut berättar han, men Dagens Industri landade i att säga ja för att de har en liberal profil och vill värna frihet.
 • – Manuela är ortodox, jag är mer liberal.
 • The important thing is to be knowledgeable, well-read, and liberal ( intellectual ).
 • – Det gör att vi kan driva igenom en liberal reformagenda i ett borgerligt sammanhang.
 • Liberal politik ska riva hinder och skapa förutsättningar – inte bestämma hur individen ska leva sitt liv.
 • Med detta program riktas kritik mot dem som sökt kidnappa Bonhoeffer till liberal teologi eller till andra fållor.
 • ( The Liberal Newspaper Afton-Tidningen [ 1909 – 1920 ] and its Predecessors. )
 • Enligt Edquist fungerade denna folkrörelsenationalism som fortsättning på en äldre liberal nationalism.
 • Liberal borgmästare rasande
 • – Problemet är att många har en liberal syn kring det här med cannabis eftersom många länder har legaliserat det egna bruket.
 • Liberal Education ger verktyg till ett kritiskt tänkande.
 • - I början var kvinnosaken liberal, alltså vänster, och motvinden kom från höger.

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du vår användning av cookies. Mer information