Vad betyder liberal? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

liberal

uttal: [ liber'a:l ]

(liberalt, liberala)


Vad betyder liberal?

liberal adjektiv
 1. som tillhör el. avser liberalismen
liberal
 1. i ursprunglig, men föråldrad betydelse; som anstår en fri människa (som tidigare endast gällde personer med hög social status); beskriver eller vittnar om person av god utbildning; fri, oavhängig
 2. i mer allmän, sentida betydelse; frisinnad, fördomsfri, human, vidsynt, förstående, ej begränsad av etablerade, ortodoxa eller auktoritära synsätt
 3. politik inom politik; förespråkande av gradvisa reformer, särskilt politiska, som utökar demokrati och personliga rättigheter och skyddar individens enskilda frihet
 4. inom religion; åskådning som inte är bunden till dogmer och som förordar fri kritik av respektive heliga skrifter
 5. i äldre betydelse; person som är generös och frikostig, eller gåva, donation eller dylikt som är väl tilltagen
Snabblänkar

Synonymer till liberal

För fler synonymer se synonymer till liberal

Ordets historia/ursprung

liberal, adj., frikostig, i denna betyd,vanl. under 1700-t., från franska liberal, avlat. liberälis, avledning av latin liber, fri, avomstritt urspr. -- Som partinamn försti Spanien i samband med denkonstitutionalism som där infördes på1810-talet; omkr. 1820 i Tyskland, till enbörjan där dock i opolitisk betyd.; hososs vanligt i den politiska diskussionenunder 1820- o. 30-talen, t. ex. AllmännaJournalen 1820 (jämte liberalism;därjämte liberalist, t. ex. 1832 o. ännu 1868).Från början använt av liberalerna själva;av motståndarna gärna försett med ett»s. k.» eller med citationstecken, t. ex.Hans Järta 1825 o. tidskr. Hermoder1847. Tidigare i st. jakobin, brukatblott av motståndarna. - Jfr libertin.

Ordets historia kommer från Svensk etymologisk ordbok, Elof Hellquist (1922)

Korsordsledtrådar & korsordssvar

Korsordsledtrådar där ledtråden innehåller liberal

Exempelmeningar som innehåller liberal

Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

 • Generellt framgick att de chilenska kvinnorna hade haft en relativt sett mer liberal uppfostran än de övriga kvinnorna.
 • ( 1994 ) The rhetoric of science and the challenge of post-liberal democracy ', Sodai Epistemologa, 8 ( 3 ) : 261-271.
 • en liberal upp- 138 Ibid., s.
 • – Problemet är att många har en liberal syn kring det här med cannabis eftersom många länder har legaliserat det egna bruket.
 • – Jag ser fram emot uppdraget att utveckla och driva igenom liberal landsbygdspolitik.
 • Liljevalch ansågs som liberal och tämligen " besvärlig ", bl.
 • Pastor Öhrström som var missionär lät dem föra en del profan litteratur, han var liberal och förresten var han sällan hemma.
 • För oss är fri rörlighet en avgörande liberal princip.