Vad betyder stark? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

stark

uttal: [ star:k ]

(starkt, starka)


Vad betyder stark?

stark adjektiv
 1. slitstark, hållbar
exempel:
 • ett starkt tyg
stark
 1. (om djur, robot, muskel, motor etc.) som har förmåga att ge upphov till stora krafter
 2. (om djur, särskilt människa) som klarar att utföra mycket (gott) trots stress, bakslag etc.
 3. (om material) som tål stora krafter utan att gå sönder; hållbar
 4. (om lösning) med hög koncentration
 5. (om syra el. bas) som har hög sannolikhet att protolysera
 6. (om ljud) med hög intensitet
 7. som har förmåga att orsaka stora effekter
 8. (om misstankar etc.) sannolik
 9. (om skäl etc.) viktig
 10. (om ström etc.) hög
 11. om kryddad mat: stark
 12. (om verb) som har oregelbundna tempus
Snabblänkar

Synonymer till stark

För fler synonymer se synonymer till stark

Ordets historia/ursprung

stark, fornsvenska stärker, stel, styv, stark,fast, sträng = fornisländska slerkr, ä. danska stark,da. starrk, fornsvenska stark, medellågtyska (1200 - 1500) stark, sterk,fornhögtyska stare (ty. stark), ägs. stearc (eng.stark); av urgermanska *starku-, med i iändelsen av vissa kasus, vilket förklararden omljudda vokalen i fornisländska osv.; medgrundbetyd, av 'styv' (i stärka o.stork-na); av en urindoeuropeiska rot stereg i litauiska stregiu,stregti, styvna, till sfer i stel (av *sterö~),stjärt ~ starr l, 2 osv. Avljudsformer:storkna, styrka o. väl även stork.

Ordets historia kommer från Svensk etymologisk ordbok, Elof Hellquist (1922)

Exempelmeningar som innehåller stark

Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

 • - Du är stark som ett odjur !
 • När den tidstrogna rörelsen kring barockmusik växte sig stark på 1970-talet präglades synen på sång ofta av hur den inte fick låta.
 • Denna kom i stark vibration vid galopp, ofta med en hög, sjungande ton, och bröts gärna vid attack.
 • Maja hade ibland tyckt att Sofia hade alltför stark egen vilja.
 • Enskilda klor-alkaliproducenters svårigheter resulterade därför i en stark önskan om samarbete.
 • Den svenska kronan är fortsatt stark och det kan svenskarna dra nytta av under resan på höstlovet.
 • " En så stark sorg ligger nog nära vreden. "
 • Det är svårt att säga riktigt varför jag greps av en stark skamkänsla men jag greps av en.
 • " Målet är att inom några år vara ett lönsamt nordiskt läkemedelsbolag med stark tillväxt ", skriver Medivir i rapporten.
 • Emellertid af led professor Rudbeck i Uppsala våren 1740, och på hösten samma år tog professor Ro-berg efter stark påtryckning afsked.
 • En stark och nödvändig röst i den offentliga debatten ", lyder motiveringen.
 • Däremot fanns det svenska bolaget Cupol kvar, fortfarande med en stark svensk katalog.
 • Stark kritik från Sollefteå mot regionen – kräver stopp för fler nedläggningar i Ådalen