Vad betyder full? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

full

uttal: [ ful: ]

(fullt, fulla)


Vad betyder full?

full adjektiv
 1. berusad, drucken
full
 1. (om en behållare) som innehåller allt den kan; som inte har något tomrum
 2. som har stor mängd av (behöver inte innehålla allt den kan)
 3. vardagligt mycket påverkad av alkohol; mycket berusad
 4. fullständig, hel, komplett
Snabblänkar

Ordets historia/ursprung

full, fornsvenska fulder = fornisländska fullr, danska fuld,got. fulls, fsax., ägs., engelska full, fornhögtyska vol(ty. voll), av urgermanska *fulla- = ie.*plnö-i sanskrit purnd-, iriska län, litauiska pilnas,fslav. plunu; i avljudsförh. till lat.ple-nus, full; båda part. pf. pass. på-no-till roten pelc, fylla; besläktat med grek.polys, mycken (se poly-), sanskr.puru-osv., i avljudsförh. till urgermanska *felu- =got., fornsaxiska fllu, mycket, fornhögtyska ftlu (ty.viel), ägs. feolu, fornisländska fjol-; se f. ö. underfolk. - Full i betyd, 'drucken'uppträder redan i fornsvenska fulder ok drukkin;där även om mat: övermätt; egentl,elliptiskt av fullständigare uttryck, jämförbibelns: druckne av sött vin. - Fullsom en kaja, se kaja.

Ordets historia kommer från Svensk etymologisk ordbok, Elof Hellquist (1922)

Exempelmeningar som innehåller full

Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

 • Sorlet på restaurant Gyllene Prag har stigit till full volym.
 • Hon får veta att boken var dryg och jobbig att läsa, med svårt språk och full av onödiga beskrivningar.
 • Och LO ska trycka på det Socialdemokratiska partiet, som inte har lyckats ge svar på hur full sysselsättning ska uppnås.
 • Dessa åtgärder väntas minska kostnaderna med cirka 48 miljoner euro, med full effekt från och med tredje kvartalet 2013.
 • – Vi har vanligtvis bra kapacitet på våra maskiner, men får inte upp full effekt, runt 30 procent bara.
 • De besparingar som företaget genomför väntas få ha en full effekt på 800 miljoner kronor i årlig besparing.
 • Men hon hade inte full kontroll över sin berömda balans.
 • Matchen var full av hårda tacklingar, irriterad stämning och en del slagsmål – precis som vanligt mellan lagen.
 • Jag har full förståelse för att man inte synkroniserar.
 • Och där äro de ännu i full verksamhet.
 • Enligt Kai Kronvall så börjar den typiske nämndledamoten sin karriär full av visioner och goda föresatser.
 • Det är inte lätt att hela tiden släpa på en ryggsäck som är så full av revolutionärt samvete.
 • Men han var så full av livslust att hon aldrig skulle hinna ifatt honom.
 • Linley tog ett par steg framåt, af frtiktHii for alt bon » kulle full ».