Vad betyder vit? Här hittar du förklaringar, böjningar, uttal med mera

vit

uttal: [ vi:t ]

(vitt, vita)


Vad betyder vit?

vit adjektivberoende på föremål även "ljus, ofärgad"
  1. färgad som snö
  2. schack den spelare som spelar med vita pjäser
  3. botniamål vett
exempel:
  • vit skjorta
  • den vita befolkningen
  • vitt vin
Snabblänkar

Synonymer till vit

För fler synonymer se synonymer till vit

Ordets historia/ursprung

vit, fornsvenska hviter = fornisländska hvitr, danska hvid,got. hweits, fornsaxiska hwit, fornhögtyska wiz (ty.iveiss), ägs. hwit (engelska whité), av germ.*hwlta-, att döma av fornfrisiska hwitt, snarastav äldre *hwitta-, av urindoeuropeiska *kmtno- el.*kuidno-, jämför å ena sidan sanskrit cvetd-,vit, cvitnd- ds., fornslaviska svétu, ljus, litau.szviteti, glänsa, osv., o. å den andra litau.szvidus, glänsande. Alltså bildat meddet vanliga ieur. färgadj.-suffixet -no (jämfört. ex. brun eller latin cänns, grå, vit, sehare, grekiska orphnös, mörkbrun, se jär-pe, o. grekiska perknös, brokig, se f ärna);o. med samma betyd.-växling 'vit'^'ljus,glänsande' som i blank o. grekiska levkös.Jfr vete, vita, vi ti i n g, vitten. - Omandra indoeur. ord för 'vif se Alt- (lat.albus), bål 3 (litau. bdltas) o. l j u s (grek.levkös, egentl.: lysande). - Vitaplåstret, om läkemedel som varken gagnareller skadar, vanligare, i utvidgad anv.,om person som det ej är besked med,svag osjälvständig människa, »mähä», jämförTegnér 1834: 'Statens sår måste läkasinifrån, icke genom det hvita plåster,som dagens qvacksalfveri-vishet klenardäröfver'; mostsvarande nyhögtiska er ist wie eine weissesalbe, dvs.svag, osjälvständig o. d.; egentl,beteckning för ett slags huskur medgamla anor, sedan allmänt talesätt; jämförHeine: 'Weisse Salbe weder heilet nochverschlimmert irgend Schäden, / WeisseSalbe findest jetzo du in allénBiicher-läden'; i vissa trakter av Tyskland ävenom en obehaglig person (väl även häregentl.: svag o. d.). Jfr R. M. Meyer400 Schlagworte södra 79, D. Wbch 8: 1686.Om person i nyhögtiska i regel andra uttr., t. ex.'er ist ein schwachmatiker'. -Vit-garva, egentl.: bereda vitt läder, 1832,enstaka även (h)vitgara, till vi t gar v ar e,1790: 'Söderberg, Er., Hvitgarfvare', eftermlty. witger(w)er = iy. weissgerber(mhiy.wizgerwer); jämför adj. weissgar, varefter sv.vitgar 1871 (se gar). Vitgarvningenhar emellertid mycket äldre anor iNorden än beläggen angiva. Alun till endylik procedur användes redan underbronsåldern. - Vitmena, se d. o. - Medavs. på sammans, v it kål, vitlök jämför fsv.hviter kal, hviter löker (jämte hvitlöker).

Ordets historia kommer från Svensk etymologisk ordbok, Elof Hellquist (1922)

Exempelmeningar som innehåller vit

Det kan underlätta att se ett ord man inte använder så ofta i en riktig mening, därför har vi hämtat meningar från olika källor (främst skönlitteratur, nyheter & akademiska tidsskrifter) och sammanställt dessa nedan.

  • En skugga i vitt och svart : vit flygarhuva, svart mask, vit silkescarf, lång vit motorrock, svarta byxor under rocken.
  • Om vit inte är vit så kan det vara både gul, grå, rosa och röd till exempel – inte nödvändigtvis svart.
  • Eftersom det var en varm dag var han klädd i en vit linnekostym och hade en vit kamelia i knapphålet.